Nieuws | 9 april 2018

Ton Lenssen aanvaardt leerstoel Klinische Fysiotherapie

Ziekenhuisfysiotherapie gericht op bewegen en zelfregie

De fysiotherapeutische behandelingen in een ziekenhuis ontwikkelen zich razendsnel. Om de innovaties te optimaliseren en te implementeren is de leerstoel Klinische Fysiotherapie ingesteld. Ton Lenssen aanvaardde in zijn oratie van 6 april 2018 de leerstoel. De kern van het onderzoek is gericht op gezond bewegen en zelfregie, juist voor patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis. 

Prof.dr. Ton Lenssen Ziekenhuizen moeten scherper op kosten letten en zorgdragen voor doelmatige inzet van de beschikbare middelen. Ook behandelvormen ontwikkelen zich met als gevolg dat patiënten steeds korter opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dat heeft grote betekenis voor de doelstellingen en methoden van de ziekenhuisfysiotherapie. In de ziekenhuispraktijk van nu gaat het de klinische fysiotherapeut enerzijds om snel functioneel herstel en het bevorderen van de zelfregie van de patiënt. Anderzijds om louter functionele diagnostiek en prognostiek, niet behandelen. In het verleden werden er bij bijvoorbeeld CVA-patiënten of patiënten na een amputatie  langdurige trainingstrajecten in de kliniek ingezet en uitgevoerd. In de huidige klinische situatie wordt vooral gezocht naar hoe een patiënt zo goed mogelijk geprepareerd de behandeling in kan gaan. Als een patiënt opgenomen is, is de fysiotherapeutische behandeling  gericht op minimaliseren van achteruitgang. Indien nabehandeling noodzakelijk is gaat het om zo goed mogelijk overdracht naar een vervolgsetting.

Bewegen
Gebrek aan beweging is een van de belangrijkste bedreigingen voor de gezondheid. Het belang van bewegen, ook als je opgenomen bent in een ziekenhuis, wordt steeds meer onderkend en onderzocht. Een opname in een ziekenhuis zal altijd betekenen dat er minder bewogen kan worden. Soms door de aandoening maar soms ook doordat er weinig prikkel in de ziekenhuisomgeving aanwezig is die aanzet tot bewegen. Onderzoek naar het stimuleren van bewegen van patiënten begint met de vraag of de ziekenhuispopulatie inderdaad onvoldoende beweegt en daardoor fysiek achteruitgaat. Daarnaast is het van belang  te onderzoeken wat dan de beste methode is om dat tegen te gaan.

Onderzoek
Nieuwe fysiotherapeutische inzichten, behandelvormen en methoden nopen tot gedegen onderzoek en implementatie in de dagelijkse zorgpraktijk. Een universitair centrum biedt een unieke mogelijkheid om dat goed te doen. Integratie van wetenschappelijk onderzoek en fysiotherapeutische praktijk in het ziekenhuis is dan ook de kern van de leerstoel Klinische Fysiotherapie. “Er wordt al veel fysiotherapie-onderzoek gedaan in het Maastricht UMC+. Veel bewegingsonderzoek waarbij we gebruikmaken van allerlei middelen en expertise van zowel in de kliniek als in de academie. Een prima plek dus voor goed onderzoek en onderwijs. Uiteindelijk met het doel de beste fysiotherapeutische zorg te leveren”, aldus Ton Lenssen bij zijn oratie.    

Prof. dr. Ton Lenssen aanvaardde op  6 april 2018 zijn leerstoel Klinische Fysiotherapie met het uitspreek van zijn oratie: Klinische fysiotherapie in beweging.