Triagetent weer afgebroken

De triagetent voor corona-verdachte patiënten die de afgelopen maanden op de parkeerplaats voor de ingang van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maastricht UMC+ heeft gestaan, is afgebroken. De afgelopen weken was er een forse afname van COVID-verdachte patiënten, waardoor de tent geen functie meer had. Sinds anderhalve is de tent niet meer in gebruik.

De triagetent voor corona-verdachte patiënten die de afgelopen maanden op de parkeerplaats voor de ingang van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maastricht UMC+ heeft gestaan, is afgebroken. De afgelopen weken was er een forse afname van COVID-verdachte patiënten, waardoor de tent geen functie meer had. Sinds anderhalve week is de tent niet meer in gebruik.

De triagetent is operationeel geweest vanaf 15 maart en was tijdens de piekbelasting vooral van belang vanwege de inzet van een CT-scan, waarmee al buiten het ziekenhuis snel bepaald kon worden of iemand wel of niet een virale longinfectie had. Doordat dat onderscheid gemaakt kon worden, werd het reguliere SEH-proces niet verstoord door isolatiemaatregelen in verband met het coronavirus.

Op het hoogtepunt van de coronacrisis (eind maart/ begin april) werden per dag tot 70 mensen in de triagetent onderzocht, van wie 50 tot 60% COVID-verdacht bleek.

Momenteel wordt er nog gewerkt aan het afbreken van de triagetent en het weer in de oude staat herstellen van het plein voor de ingang van de SEH en de Huisartsenpost (HAP). Zoals het er nu voorstaat, is dat plein vanaf dinsdag 23 juni weer toegankelijk als parkeerplaats voor bezoekers van SEH en/ of HAP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête