Nieuws | 19 februari 2019

Trombosedienst overgenomen door het Maastricht UMC+

Per 1 februari 2019 maakt de Maastrichtse Trombosedienst officieel onderdeel uit van het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+. Daarmee wordt Stichting Trombosedienst Maastricht, die sinds 1986 actief was, opgeheven. De Trombosedienst was onder de stichting ook al nauw verbonden met het Maastricht UMC+, maar met de overgang sluit de dienstverlening nog beter aan op de academische component van het Maastrichtse ziekenhuis. Trombose is dan ook één van de speerpunten van het Hart+Vaat Centrum.

Voor patiënten van de Trombosedienst zal er niets veranderen en u kunt dan ook vertrouwen op de best mogelijke trombosezorg van onze professionals, die hun werkzaamheden in het Maastricht UMC+ zullen voortzetten. De Trombosedienst bevindt zich op de vertrouwde locatie in het Maastricht UMC+ (interactieve routebeschrijving).