Twee beurzen voor hartonderzoek in het Maastricht UMC+

Onderzoekers van het Maastricht UMC+ Uyen Chau Nguyen en Martijn Hoes hebben van de Hartstichting een Dekkerbeurs ontvangen voor hun onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten. Nguyen ontvangt €245.000 voor onderzoek naar ritmestoornissen bij hartfalen, Hoes ontvangt €270.000 voor onderzoek naar hartfalen door zwangerschap.

Dekkerbeurzen zijn persoonsgebonden beurzen van de Hartstichting voor jonge, talentvolle onderzoekers. Hiermee krijgen ze de kans zich verder te ontwikkelen op gebied van onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Levensbedreigende hartritmestoornis
Uyen Chau Nguyen is cardioloog in opleiding en onderzoeker. Zij verdiept zich in patiënten met hartfalen door aangetaste elektrische geleidingsbanen: ‘bij een gezond persoon sturen deze banen het hart aan, waardoor de hartkamers samentrekken en het hart klopt. Als de geleidingsbanen zijn aangetast krijgen patiënten een speciale pacemaker (cardiale resynchronisatietherapie) om het hart weer goed aan te sturen. Voor het merendeel van de patiënten is dit succesvol en herstelt zo de pompkracht. Maar een klein deel, zo’n 6%, krijgt binnen een jaar na implantatie levensbedreigende hartritmestoornissen. Ik wil in kaart brengen waarom deze stoornis ontstaat, of het met de pacemaker te maken heeft en of we het kunnen voorkomen.”

Voorkomen
In Nederland krijgen ruim 2100 mensen per jaar dit type pacemaker. ‘’Het is dus belangrijk dat we te weten komen hoe bij een deel van hen deze hartritmestoornis ontstaat,’’ Nguyen is naast arts ook klinisch technoloog, ‘’door mijn achtergrond kunnen we in dit onderzoek complexe technieken gebruiken, zoals ECG-imaging, die door artsen en ingenieurs in Maastricht ontwikkeld werd. Dit is een uitgebreide variant van het klassieke hartfilmpje, doordat aan de hand van meer elektroden het hart in meer detail in beeld wordt gebracht. Zo hopen we verschillen te identificeren tussen de groep met en zonder de hartritmestoornis, met als uiteindelijke doel om het ontstaan ervan te kunnen voorkomen.’’

Hartfalen bij zwangerschap
Naar schatting één op de drieduizend zwangere vrouwen in Nederland ontwikkelt in het laatste trimester van de zwangerschap of in de maanden na de bevalling een ernstige vorm van hartfalen. Dit fenomeen is het onderwerp van het onderzoek van biomedisch wetenschapper Martijn Hoes: ‘’ongeveer de helft van de vrouwen die deze vorm van hartfalen ontwikkelt herstelt volledig, maar de rest blijft hartfalenpatiënt. Een kleiner deel, ongeveer 6%, komt zelfs te overleiden. Op dit moment is het nog een raadsel hoe dit hartfalen ontstaat, terwijl we wél weten dat het een enorme impact heeft op moeder, kind en gezin.’’

Laboratorium
Met de Dekkerbeurs kan Hoes hartfalen bij zwangere vrouwen ontrafelen: ‘’we doen ons onderzoek volledig in het laboratorium. Op basis van huidbiopten van patiënten hebben we hartspiercellen gekweekt. In die cellen hebben we gezien dat het metabolisme afwijkt van gezonde familieleden. We denken dus dat zwangerschapshormonen de hartcellen kunnen verstoren. We gaan dit nu bestuderen in nagebouwde stukjes hart op basis van de gekweekte hartspiercellen. Zo hopen we het hartfalen te kunnen verklaren, behandelen of zelfs voorkomen.’’

Personalia
Drs. Uyen Nguyen is in opleiding tot cardioloog bij het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+. Biomedisch wetenschapper dr. Martijn Hoes promoveerde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en is momenteel onderzoeker bij onderzoeksinstituut CARIM van het Maastricht UMC+.

Sluit de enquête