Nieuws | 8 december 2017

Uitreiking certificaten Plustraject aan AIOS

Elk jaar krijgt een selecte groep AIOS de mogelijkheid om zich te verdiepen in verschillende aspecten van het management van de gezondheidszorg door het volgen van één van de modules uit het masterprogramma Healthcare Policy, Innovation and Management van Maastricht University. Deze kans wordt aangeboden en gefinancierd door de Raad van Bestuur van het MUMC+. In collegejaar 2016-2017 hebben Silke Schaffrath, AIOS obstetrie & gynaecologie, Sandra Prinsen, AIOS orthopedie, Roel Haeren, AIOS neurochirurgie, Bart Wagemans, AIOS radiologie, Caroline Jaarsma, AIOS cardiologie en Fleur van den Heijkant, AIOS urologie, allemaal één van de modules van deze master succesvol afgerond, naast hun werkzaamheden als AIOS. Zij hebben hiervoor hun certificaat in ontvangst mogen nemen tijdens de COC ledenvergadering op woensdag 22 november jl. De certificaten werden uitgereikt door Dr. Milena Pavlova, vice-programmacoördinator van de master Healthcare Policy, Innovation and Management en MSc Marlou Kerssens, (plv.) regio coördinator Doelmatigheid van Zorg.

Heb je een bijzondere belangstelling voor organisatie en management en wil je werken aan het optimaliseren van je individuele leerdoelen? In dat geval kan je je aanmelden voor één van de modules, de werving & selectie hiervan loopt via de opleiders. De beschikbare beurzen voor het jaar 2018 zijn reeds ingevuld, uiteraard kan men ook zelf beslissen een module te gaan volgen.
Voor meer informatie zie de website of mail naar plustraject@mumc.nl.

Uitreiking certificaat Plustraject aan C. JaarsmaUitreiking certificaat Plustraject aan C. JaarsmaUitreiking certificaat Plustraject aan R. HaerenUitreiking certificaat Plustraject aan R. Haeren