Nieuws | 18 december 2017

Uitreiking ‘Grants’ aan AIOS Maastricht UMC+

De AAV-MUMC+ (arts assistentenvereniging) participeert met aios auditoren in de interne opleidingsaudits die jaarlijks door de Academie Medische Vervolgopleidingen worden georganiseerd. De inspanningen van de AIOS worden beloond met een totale geldelijke vergoeding voor de AAV-MUMC+.

De vergoeding die de AAV over het jaar 2016 ontving, bedroeg € 4.400,-.

De AAV-MUMC+ heeft in haar bestuursvergadering besloten om deze jaarlijkse vergoeding in te zetten t.b.v. cursusbeurzen voor AIOS. Een van de criteria die gesteld zijn, betreft het faciliteren van een brede ontwikkeling in het MUMC+, buiten de voor de opleiding reeds verplicht gestelde cursussen.

11 arts-assistenten uit MUMC+ hebben een aanvraag voor een cursusbeurs ingediend.
Na beoordeling door het DB-Centrale Opleidingscommissie zijn zeven cursusbeurzen gehonoreerd.

De winnaars van de ‘Grant 2016’zijn:

Martine Truijman (Neurologie), Martijn Nobel (Radiologie), Mark van Avesaat (MDL), Charlotte Nijenhuis (Anesthesiologie), Tessa van Dooren (KNO), Sanne Vaassen (Kindergeneeskunde) en Juliette Hommes (Plastische Chirurgie)