UMC’s van Nederland roepen nieuw kabinet op te investeren in een gezonder Nederland

Een goede gezondheid is cruciaal voor de samenleving. Sterker dan ooit heeft de Coronacrisis dat aangetoond. Met al hun kennis en kunde hebben de umc’s van Nederland zich sinds de uitbraak ingezet voor de bestrijding ervan.

Vanuit de gedachte dat de maatschappij voorbereid moet zijn op een pandemie zoals COVID-19, maar ook op ontwikkelingen als vergrijzing en toenemende gezondheidsongelijkheid, geeft de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra de informateur een viertal aandachtspunten mee voor de komende kabinetsperiode.

  • Inzetten op preventie. Door nu te investeren in effectieve preventie bouwen we aan de gezondheidswinst van de toekomst.
  • Een aantrekkelijke werkomgeving voor zorgpersoneel. Zorgpersoneel heeft recht op een passende beloning en loopbaanmogelijkheden, maar de umc’s hebben zelf onvoldoende financiële ruimte.
  • Investeren in innovatie en onderzoek. Investeringen zijn nodig voor een duurzaam herstel uit de crisis en om de aansluiting met de wereldtop te behouden.
  • Terugdraaien van bezuinigingen in onderwijs, om de dokters, onderzoekers en de andere medische professionals van de toekomst te kunnen opleiden.

De umc’s bieden het nieuwe kabinet de helpende hand om mee te werken aan een gezonder Nederland en om de zorg verder te innoveren en te organiseren. Voor het leven van morgen. Lees hier de gehele brief aan de informateur.

Sluit de enquête