Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Umc's versterken onderzoek en innovatie in de regio

Gisteren heeft prof. dr. Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het plan 'Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio' overhandigd aan minister Bruins (Medische zorg). Het plan schetst een verbindende rol van de universitair medische centra (umc's) in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht bij huis. 'Dit rapport geeft goed de tijdgeest weer', reageert minister Bruins. 'Het laat zien hoe umc's steeds meer maatschappelijke instellingen worden en bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Waarbij het primair gaat om de mens, in plaats van om de patiënt.'

Gisteren heeft prof. dr. Willy Spaan, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het plan 'Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio' overhandigd aan minister Bruins (Medische zorg). Het plan schetst een verbindende rol van de universitair medische centra (umc's) in het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht bij huis. 'Dit rapport geeft goed de tijdgeest weer', reageert minister Bruins. 'Het laat zien hoe umc's steeds meer maatschappelijke instellingen worden en bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Waarbij het primair gaat om de mens, in plaats van om de patiënt.' 

 

 

 

 

De huidige uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en preventie vragen om een gezamenlijke inspanning van direct betrokkenen in de regio. 'Umc's hebben met hun wetenschappelijk onderzoek daarin een unieke rol', aldus Willy Spaan. 'Wij hebben zowel een kennis- als een zorgfunctie. Die zetten we in voor zorg en gezondheid in de volle breedte. Internationaal, nationaal, en natuurlijk ook regionaal.'

Samen werken aan innovatie
Het plan beschrijft hoe de umc's in de regio hun kennis en expertise kunnen inzetten, samen met collega-ziekenhuizen, burgers, patiënten, zorgverleners, onderwijsinstituten, bedrijfsleven en zorgverzekeraars. Het schetst hoe partijen samen de meest urgente en regio-gebonden vraagstukken op het gebied van preventie en gezond leven en zorg kunnen inventariseren. Vragen en behoeften van burgers en patiënten zijn daarbij leidend.

Wetenschappelijk fundament onder het preventiebeleid
De beweging naar duurzame regionale netwerken is al langer gaande. In het plan staan voorbeelden genoemd van succesvolle regionale samenwerkingsverbanden. Spaan: 'Het vernieuwende aan dit plan is dat de umc's hiermee de verantwoordelijkheid op zich nemen de regionale inzet van wetenschappelijk onderzoek en innovatie een impuls te geven. Voor de zorg van morgen, dicht bij huis. Je zou kunnen zeggen dat we daarmee een wetenschappelijk fundament leggen onder het preventiebeleid van het kabinet.'

Oproep om mee te doen
Innovatie is meer dan onderzoek doen en de resultaten publiceren. Het gaat ook om implementatie, monitoring en evaluatie. Spaan: 'Om de ambities uit dit plan te realiseren is een extra impuls nodig, ook financieel. Dat aan de totstandkoming van dit plan zovelen van binnen en buiten de sector hebben meegewerkt, is een hoopvol teken. Ik roep partijen op om mee te doen, en met elkaar en gedurende een lange tijd de verantwoordelijkheid aan te gaan.'

Bron: NFU 

 

Sluit de enquête