Nieuws | 17 juli 2018

Veni beurzen uitgereikt aan jonge Maastrichtse wetenschappers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan acht veelbelovende jonge wetenschappers van de Universiteit Maastricht een Veni financiering toegekend. Vijf daarvan zijn ook verbonden aan het Maastricht UMC+. In totaal ontvangen 154 jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro. Hiermee kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1115 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze Veni-ronde is een totaalbedrag van 38,4 miljoen euro gemoeid.

De vijf laureaten die ook verbonden zijn aan het Maastricht UMC+ krijgen de financiering voor de volgende onderzoeksprojecten:

Het voorspellen van plotse hartritmestoornissen met computersimulaties
Dr. Matthijs Cluitmans
Levensbedreigende hartritmestoornissen kunnen plots ontstaan in ogenschijnlijk gezonde personen. In dit onderzoek worden nieuwe beeldvormende technieken gecombineerd met computersimulaties om te kunnen begrijpen hoe deze ernstige ritmestoornissen ontstaan. Zulke computersimulaties helpen in de toekomst hopelijk om per individu het risico op plotse hartdood te voorspellen en passende behandeling te kiezen.

Miscommunicatie in de darm tijdens alcoholische leverziekte
Dr. Tim Hendrikx
Bijna 50 procent van alle gevallen van levercirrose, oftewel onherstelbare leverschade, is het resultaat van overmatig alcohol gebruik. De onderzoeker zal de invloed van specifieke bacteriële afbraakproducten op ontstekingscellen in de darm bestuderen om nieuwe aangrijpingspunten te identificeren voor de behandeling en diagnose van alcohol gerelateerde leveraandoeningen.

Gezond ouder worden door fysiek slim te trainen
Dr. Tim Snijders
Veroudering gaat gepaard met verlies van spiermassa, resulterend in verminderde gezondheid en dagelijks functioneren van ouderen. Dit verlies wordt mede veroorzaakt door een verminderde doorbloeding van het skeletspierweefsel. In dit onderzoek wordt onderzocht of duurinspanning de doorbloeding van het skeletspierweefsel kan herstellen om het behoud van spiermassa en gezondheid te bevorderen in ouderen.

Grote impact van kleine bloedvaten
Dr. Thomas van Sloten
Depressie treft veel oudere mensen, maar er is weinig kennis over de oorzaken. De onderzoekers bestuderen of verminderde functie van de kleinste bloedvaten in de hersenen bijdraagt aan ouderdomsdepressie. Ook wordt onderzocht of behandeling gericht op verbetering van de functie van deze bloedvaten depressie voorkomt.

Lipiden en immuun mediatoren spelen beiden een cruciale rol in diverse chronische ontstekingsziekten.
Dr. Emiel van der Vorst
In dit project zal de aanvrager een nieuw mechanisme ontrafelen voor de samenspraak tussen deze factoren.