Nieuws | 31 juli 2017

Veni-beurzen voor Maastrichtse onderzoekers

Vijf jonge onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben een Veni-beurs ter waarde van maximaal 250.000 euro gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Drie daarvan zijn werkzaam bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, ook onderdeel van het Maastricht UMC+. Lars Hausfeld, Lotte Lemmens, Lucas Lindeboom, Veerle Melotte en Paul Wieringa kunnen de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. Van de 1127 aanvragen werden er 154 gehonoreerd (slagingspercentage van 14%).

De vijf onderzoekers maakten een korte beschrijving van hun onderzoeksvoorstel. De eerste drie zijn werkzaam bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, de laatste twee bij de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Live, liver, life!
Dr. Lucas Lindeboom – Medisch-technische wetenschappen, fysiologie
Een op de drie mensen hebben een ongezonde hoeveelheid vet opgeslagen in de lever en de onderliggende mechanismen zijn onbekend. Ik zal innovatieve niet-invasieve Magnetische Resonantie Spectroscopie technieken ontwikkelen om een beeld te krijgen van de synthese van vetten in de lever en de verwijdering van vetten uit de lever.

Nerveuze darmen - het darm zenuwstelsel als onopgemerkte omgevingscomponent van de tumor, gedirigeerd door NDRG4
Dr. Veerle Melotte – Pathologie
Het is bekend dat omgevingscomponenten van de tumor, zoals immuuncellen, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van darmkanker. Ik ga onderzoeken of het darm zenuwstelsel, een tot nu toe "vergeten" omgevingscomponent, een rol heeft in de ontwikkeling van darmkanker en mogelijk als nieuw therapeutisch doelwit gebruik kan worden.

NeuroBeta: Creating an organ-on-a-chip screening platform of functionally innervated Islets of Langerhans
Dr. ir. Paul Wieringa - Complex Tissue Regeneration
Het is bekend dat zenuwen bijdragen tot het (dis) functioneren van de pancreas. De exacte rol van zenuwen hierin is nauwelijks bekend. Deze studie ontwikkelt een 3D in vitro platform waarin voor het eerst de zenuw-pancreas interface nauwkeurig kan worden bestudeerd. Deze kennis is essentieel voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

Not only background noise: Multimodal investigations on the neural processing of unattended sounds in natural environments.
Dr. Lars Hausfeld – Neurowetenschappen
Stel je voor: je zit in een rumoerig café, pratend met een goede vriend. Om zijn stem te kunnen volgen moet je het lawaai onderdrukken. Ik onderzoek hoe je hersenen achtergrondgeluid verwerken, om een apparaat te ontwikkelen dat de intensiteit ervan verlaagt. Zo kun je je eigen conversatie beter volgen.

Eetbuien de Baas
Dr. Lotte Lemmens - Klinische Psychologie
Eetbuien, het ongecontroleerd eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd, komen vaak voor en hebben ernstige negatieve gevolgen. Op basis van metingen in het dagelijks leven onderzoek ik welke factoren een eetbui voorspellen. Hierdoor wordt duidelijk hoe en wanneer er moet worden ingegrepen om eetbuien te voorkomen.

Over de vernieuwingsimpuls
Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Een overzicht van alle Veni's staat op www.nwo.nl