Verandering COPD herkennen aan je stem

In het onderzoeksproject DACIL wordt een digitale leefstijlcoach voor mensen met COPD ontwikkeld die adviezen geeft door naar je stem te luisteren. Het project ontving een NWO onderzoeksubsidie van 2,5 miljoen euro.

Het onderzoekproject Developing A digital COPD companion for Improving Lifestyle (DACIL) onder leiding van longarts Sami Simons van Maastricht UMC+ heeft tot doel om mensen met een chronische obstructieve longziekte (COPD) te ondersteunen door een digitale coach te ontwikkelen die hen thuis in de gaten houdt en hen helpt met het verbeteren van hun leefstijl. Door elke dag de ademhaling te meten en een tekst in te spreken kan een verslechtering van de COPD worden opgemerkt. Om dit nauwkeurig te kunnen voorspellen wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie. Als er een verslechtering optreedt kan de digitale coach adviezen geven die mensen met COPD in staat stelt hun leefstijl zo aan te passen dat de verslechtering tegengegaan wordt. Op deze manier wordt een positieve en gezonde leefstijl duurzaam en binnen bereik gemaakt en krijgen mensen met COPD meer grip op hun ziekte.  
 
Het DACIL onderzoeksproject is een samenwerkingsverband tussen verschillende universiteiten (Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, ATHENA instituut, Universiteit Twente), private partners en belangrijke organisaties in de COPD zorg (NVALT, Longfonds, Long Alliantie Nederland, PHAROS, Zorginstituut, Kenniscentrum Digitale Zorg). Uniek aan dit consortium is dat onderzoekers vanuit verschillende onderzoeksgebieden (geneeskunde, gezondheidswetenschappen, sociologie, psychologie, rechtsfilosofie, data science) hun bijdragen leveren aan de digitale oplossing en dat het project wordt ingebed in interprofessionele learning communities aan de Maastricht Universiteit. Het allerbelangrijkste is wel dat deze digitale coach samen met mensen met COPD zal worden ontwikkeld zodat deze vorm van digitale zorg thuis aansluit bij hun dagelijkse routines en een zinvolle bijdrage kan leveren aan de gezondheid. 
 
Het NWO onderzoeksfonds van waaruit het DACIL de subsidie van 2,5 miljoen euro ontvangt richt zich op projecten die  die de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers bevorderen en behouden. Dit wordt gedaan door het verrichten van onderzoek, dat is gericht op het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving. Deze technologie draagt bij aan een gezonde leefstijl en aan het verplaatsen van zorg en ondersteuning naar de eigen leefomgeving.
 

Sluit de enquête