Verbetering grensoverschrijdende patiëntenzorg door digitale gegevensuitwisseling

In het belang van kwalitatief goede patiëntenzorg over de grenzen heen en beschikbaarheid van juiste zorg in de nabijheid van grensbewoners, werken Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen samen op onderdelen van zorgverlening. Onder begeleiding van Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg wordt digitale uitwisseling van medische beelden op het gebied van leverchirurgie ontwikkeld. Het is een eerste aanzet voor digitale uitwisseling van medische gegevens over de nationale grens heen.

Samenwerking tussen Maastricht UMC+, Uniklinik RWTH Aachen en Nictiz

In het belang van kwalitatief goede patiëntenzorg over de grenzen heen en beschikbaarheid van juiste zorg in de nabijheid van grensbewoners, werken Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen samen op onderdelen van zorgverlening. Onder begeleiding van Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg wordt digitale uitwisseling van medische beelden op het gebied van leverchirurgie ontwikkeld. Het is een eerste aanzet voor digitale uitwisseling van medische gegevens over de nationale grens heen.

Een aantal zorgorganisaties in de grensgebieden met Duitsland en België werken al lange tijd samen om patiënten van over de grens de beste zorg in de nabijheid te kunnen bieden. Zo werken bijvoorbeeld Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen al langer met elkaar samen op het gebied van leverchirurgie en -transplantaties.

Digitaal gegevens uitwisselen
"Nederlandse patiënten kunnen in Uniklinik RWTH Aachen een levertransplantatie ondergaan, terwijl vooronderzoeken en controles in Maastricht UMC+ plaatsvinden" aldus Professor dr. Neumann, afdelingshoofd Chirurgie in het Maastricht UMC+ tevens afdelingshoofd 'Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie' in Uniklinik RWTH Aachen. Per jaar zijn er ongeveer 20 Nederlandse patiënten waarvan Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen patiëntgegevens verzamelen, bijvoorbeeld via onderzoeken. Neumann: "Deze gegevens wisselen we nu vooral fysiek uit, wat een inefficiënt administratief proces is. Gegevens worden in twee ziekenhuizen ingevoerd en opgeslagen. Dit vergroot het risico op fouten en het duurt langer voordat de patiëntinformatie voor zorgverleners in het andere ziekenhuis zichtbaar is. In het belang van goede patiëntenzorg moeten we de gegevens digitaal uitwisselen. We hoeven dan slechts één keer de patiënt te bevragen, één keer gegevens te registeren wat de kans op fouten vermindert, en hebben directe inzage van gegevens in het andere ziekenhuis. Ik ben verheugd dat we met beide ziekenhuizen en Nictiz aan de slag zijn gegaan om dit realiseren, waarbij we vooralsnog focussen op digitale uitwisseling van medische beelden."

Grensstreken
De uitwisseling van medische gegevens tussen Maastricht en Aken gebeurt onder begeleiding van Nictiz in het project Grensstreken. Maayke Klinkenberg, senior adviseur bij Nictiz en verantwoordelijke voor het project Grensstreken: "Het project Grensstreken gaat om goede patiëntenzorg door digitale gegevensuitwisseling bij grensoverschrijdende zorg. Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen zijn de eersten die concreet aan de slag zijn gegaan. Onder begeleiding van Nictiz werken zorgverleners en ICT medewerkers van beide ziekenhuizen in projectteams samen. Ze brengen de huidige zorgprocessen en gegevensuitwisseling in kaart versus een gewenste situatie. Dit resulteert in een actieplan waarbij onder meer gekeken wordt naar ICT vereisten, maar ook juridische en privacy aspecten. Uiteraard altijd met het patiëntenbelang voorop."

Andere gebieden
De verwachting is dat in het voorjaar van 2021 eerste medische beelden eenmalig worden geregistreerd en digitaal worden uitgewisseld. De ervaringen, kennis en inzichten die hiermee worden verkregen, kunnen Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen gebruiken om ook binnen andere medische disciplines de gegevensuitwisseling te digitaliseren. Ook kan dit een voorbeeld zijn voor uitwisseling binnen Nederland. Het project Grensstreken beperkt zich niet alleen tot Maastricht en Aken. Ook met andere zorginstellingen in de grensgebieden worden samenwerkingsinitiatieven omtrent digitale gegevensuitwisseling opgestart. Dit beperkt zich niet tot ziekenhuizen, maar betreft zorgorganisaties in het hele zorgspectrum. De eerste ervaringen en opgedane kennis van het Maastricht UMC+ en Uniklinik RWTH Aachen komen hier goed bij van pas.

Sluit de enquête