Verbouw en nieuwbouw ziekenhuis

Met het begin van intern verhuizingen is een start gemaakt met uitvoeren van de grote bouw en verbouw in het Maastricht UMC+. De verbouwing is noodzakelijk om goede zorg op topniveau te kunnen blijven leveren en een aangename werkplek aan medewerkers te bieden. De komende jaren zullen bezoekers van het ziekenhuis merken dat er fors gebouwd wordt maar de overlast zal geminimaliseerd worden. Alle zorg gaat gewoon door maar misschien wel op een andere plek in het ziekenhuis dan voorheen.

In 2021 presenteerde het Maastricht UMC+ het vastgestelde Strategisch Vastgoedplan 2020-2040. Het is veel meer dan een (ver)bouwplan, het is de vertaling van de strategie en leidende principes van het MUMC+ naar vastgoed”, zegt Ger Biesmans, directeur Bureau Vastgoed & Huisvesting. Met het plan in de hand is een groot Europees aanbestedingstraject doorlopen dat geresulteerd heeft in een raamovereenkomst met drie architectenbureaus en drie installatieadviesbureaus.

Contextgevoelig bouwen

Aan het Strategisch Vastgoedplan ligt een uitgebreide  studie en inventarisatie ten grondslag. Tom Bovend’eerdt, adviseur Vastgoed: “We hebben goed gekeken naar de demografische ontwikkelingen in ons verzorgingsgebied, welke ziektebeelden zich naar verwachting het meest voordoen, welke nieuwe technieken en digitale technologieën we tegemoet kunnen zien, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt etc. Daarnaast zijn met alle centra gesprekken gevoerd over wensen en verwachtingen. Op basis van al die gegevens, hebben we de optimale vastgoedsituatie beschreven en die naast het huidige vastgoedaanbod gelegd. Het verschil is waar we aan moeten werken.”

Scenario op hoofdlijnen

Het plan is een scenario op hoofdlijnen voor de komende 20 jaar. “Het is ons spoorboekje waaraan we nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en inzichten toetsen”, legt Jori Stevens, manager Vastgoed uit. “De hoofdlijnen en uitgangspunten staan vast, waar wenselijk en noodzakelijk passen we het plan gaandeweg de rit aan.” “Dit is niet het eerste Strategische Vastgoedplan van het MUMC+ maar wel het eerste dat vastgoed met een integrale bril bekijkt en dat twee decennia omspant. Bovendien is een aantal uitgangspunten anders dan voorheen”, duidt Jori. “Zo gaan we niet meer standaard uit van ‘bezit’ maar meer van ‘gebruik’ van ruimten (inclusief thuiswerkconcept) en binnen het gevraagde maatwerk (u vraagt wij (ver)bouwen) proberen we zoveel mogelijk te standaardiseren. Daarnaast is het effectiever benutten van bestaande m2 (in plaats van méér m2) het adagium, waardoor de benutting- en bezettingsgraad verbetert. Er komt een verschuiving door meer ruimte voor het primaire proces toe te kennen (bijvoorbeeld meer één persoonskamers in de kliniek). Daardoor is het noodzakelijk – aangezien we niet uitbreiden in m2 – een efficiëntere benutting van ruimten voor staf, kantoren en facilitair te realiseren.”  

Schuifruimte

De komende jaren wordt gefaseerd gebouwd en verbouwd. Een greep uit de op stapel staande projecten en veranderingen. Biesmans: “Het eerste in het oog springend project is de nieuwbouw op de plek waar nu het Provisorium staat. In de nieuwbouw komt straks Klinische Genetica (nu nog in het Noordgebouw) en het personeelsrestaurant (mét daktuin!). Het personeelsrestaurant richten we op zo’n manier in dat het ook bruikbaar is als vergaderlocatie en multifunctionele werkplekomgeving.” Het nieuwe gebouw is straks ook de nieuwe entree voor patiënten vanuit de parkeergarage. “Hier komen aanmeldzuilen en diverse commerciële zorgfuncties.” “De nieuwbouw biedt bovendien broodnodige ‘schuifruimte’, vult Bovend’eerdt aan. “Die hebben we hard nodig om tijdens de (gefaseerde) verbouwing in het hoofdgebouw van de poli’s, het beddenhuis, beeldvorming en vaatkamercomplex tijdelijk vervangende ruimte te bieden aan afdelingen.”

Meer generiekere ruimtes én meer groen

Het poliplein blijft op dezelfde locatie, maar met een centrale service- en ontmoetingsruimte, bemenst door hostessen, én een uiterlijk dat beter past bij de huidige tijd. Beeldvorming – nu verspreid door het gebouw – wordt meer gecentraliseerd op de begane grond (locatie huidig personeelsrestaurant) naast het MRI-centrum (locatie Verheylaan).  Onderzoeksruimten worden generieker zodat meerdere vakgroepen ze kunnen gebruiken. Functionele onderzoeken (urologie, MDL en longziekten) komen naast elkaar op niveau 2 om waar mogelijk voorbereiding en nazorg te bundelen. Biesmans: “In plaats van vierpersoons patiëntenkamers en IC-zalen krijgt de nieuwe kliniek één- en tweepersoonskamers. Een deel van de tweepersoonskamers zal in de regel als éénpersoonskamer in gebruik zijn, maar is in geval van een noodzakelijke opschaling makkelijk uit te breiden. Ook de medium care wordt dusdanig ingericht dat opschaling naar IC eenvoudiger wordt.  Op veler verzoek komt er meer groen in het ziekenhuis. Bovend’eerdt: “Er komt een daktuin (op de parkeergarage en op de loopbrug) voor patiënten en een voor medewerkers, plus (waarschijnlijk) een verblijftuin voor oncologie tussen het hoofdgebouw en Dr. Tansgebouw.”

De nieuwbouw en verbouwingen gaan in totaal bijna € 600 miljoen kosten, verspreid over 20 jaar.

Sluit de enquête