Vervolginvesteringen in medische onderzoeksinstituten MERLN en M4i

Acht miljoen vanuit Maastricht UMC+ en UM

Het programma LINK (Limburg INvesteert in haar Kenniseconomie) wordt voortgezet met een vervolginvestering van 8 miljoen euro vanuit Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht in de medisch- wetenschappelijke topinstituten op het gebied van regeneratieve geneeskunde (MERLN) en moleculaire beeldvorming (M4i).

De miljoeneninvestering van Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht (UM) in het programma LINK heeft opgebracht wat ten doel was gesteld. Het investeringsprogramma heeft gezorgd voor de oprichting van twee wetenschappelijke topinstituten op het gebied van regeneratieve geneeskunde en moleculaire beeldvorming: MERLN en M4i. Op hun beurt zorgden die voor werkgelegenheid, spin-offs, patenten en ruim een verdubbeling van de financiering uit aanvullende externe fondsen en publiek-private partnerships.  

LINK
LINK (Limburg INvesteert in haar Kenniseconomie) investeerde fors: de UM bracht € 28 miljoen in en € 25,5 miljoen kwam van de Provincie Limburg. De onderzoeksinstituten M4i en MERLN dragen inmiddels bij aan wat de initiatiefnemers voor ogen hadden: “het ontwikkelen van een stabiel en duurzaam bouwwerk voor economische en maatschappelijke structuurversterking van onze regio, waardoor het verdienend vermogen van de Limburgse samenleving toeneemt”.

M4i en MERLN
Kern van het LINK-programma zijn de twee onderzoeksinstituten die ruim zeven jaar geleden werden opgericht: MERLN, dat met biomedical engineering, biologie en materiaalkunde werkt aan regeneratieve geneeskunde. Het instituut ontwikkelt nieuwe technologieën, zoals ‘slimme’ biomaterialen en 3D printen, om weefselherstel te bevorderen. M4i, onderzoeksinstituut dat technieken, instrumenten en translationele toepassingen ontwikkelt voor moleculaire beeldvorming. Die vormen het gereedschap om te komen tot persoonlijke moleculaire diagnostiek voor de gezondheidszorg. Bij de instituten werken inmiddels zo’n 180 mensen.

Resultaten LINK
Bij de start van LINK stelden de financiers een aantal resultaten ten doel op het gebied van onder meer werkgelegenheid, spin-offs en het aantrekken van aanvullende financiering. De balans na zeven jaar is uitermate positief  (zie de tabel onderaan).  LINK krijgt dan ook een vervolg. MUMC+ en de UM investeren de komende jaren acht miljoen euro in MERLN en M4i om de regeneratieve geneeskunde en moleculaire beeldvorming een extra boost te geven. De investering is bestemd voor vijf nieuwe gespecialiseerde onderzoeksgroepen binnen de bestaande onderzoeksinstituten.

Helen Mertens, voorzitter raad van bestuur van Maastricht UMC+: “Door de twee gerenommeerde topinstituten MERLN en M4I is Maastricht inmiddels een internationale hotspot geworden voor regeneratieve geneeskunde en moleculaire beeldvorming. Met de fundamentele kennis en inzichten die hier worden opgedaan kunnen behandelmethoden en vormen van diagnostiek worden ontwikkeld waar onze patiënten rechtstreeks van profiteren. Dat krijgt nu een verdiend vervolg.”

Nick Bos, vice-voorzitter Universiteit Maastricht: “LINK heeft gezorgd voor een stevige brug tussen de Brightlands Health Campus in Maastricht en de Brightlands Chemelot Campus in Geleen: de gezondheidszorg in Limburg wordt ondersteund met, onder andere, de technologie voor biobased materials uit de eigen regio. Naast de gunstige resultaten in cijfers, is die versteviging van de kennisinfrastructuur belangrijke winst.”

Stephan Satijn, gedeputeerde van de Provincie Limburg:
“Duurzame werkgelegenheid is niet iets dat je op een achternamiddag creëert. Ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met de resultaten die LINK voor onze provincie en haar inwoners inmiddels heeft opgeleverd. M4i en MERLN zijn prachtinstituten met een internationale reputatie. Nu volhouden en dit mooie begin verder uitbouwen.”

 
Doel bij start LINK Resultaat na 7 jaar LINK (eind 2021)
Werk voor 120-130 me­de­wer­kers. 177 me­de­wer­kers.
10 pa­ten­ten ves­ti­gen. 22 aan­ge­vraag­de en ge­ho­no­reer­de pa­ten­ten.
8 spin-offs met daar­bin­nen 20-40 ar­beids­plaat­sen. 4 spin-offs op­ge­richt met 32 ar­beids­plaat­sen (Dut­ch Scree­ning Group, Cry­o­Sol-World, Re­GEN Bi­o­me­di­cal, Ligh­t­hou­se Bi­o­me­di­cal).
Cu­mu­la­tief voor € 47 mil­joen aan­vul­len­de fond­sen ge­ne­re­ren Ruim € 65 mil­joen aan fond­sen ge­ge­ne­reerd.
Ver­gro­ten in­ter­na­ti­o­na­le uit­stra­ling van Brightlands Che­me­lot Cam­pus en Brightlands He­alth Cam­pus Maas­tricht. MER­LN en M4i zijn voor­aan­staan­de in­sti­tu­ten ge­wor­den, in­ge­bed in bei­de cam­pus­sen. Ze ko­men met gro­te re­gel­maat in het nieuws, or­ga­ni­se­ren gro­te con­gres­sen, heb­ben ruim 700 we­ten­schap­pe­lij­ke pu­bli­ca­ties en staan (mede daar­door) in­ter­na­ti­o­naal op de kaart.

 

Sluit de enquête