Nieuws | 17 februari 2017

Voor de vijfde keer geaccrediteerd

NIAZ-Qmentum-accreditatiebewijs uitgereikt

Gisteren heeft het Maastricht UMC+ voor de vijfde keer het NIAZ-accreditatiebewijs ontvangen uit handen van NIAZ-voorzitter Kees van Dun. Die vatte de resultaten van de NIAZ-Qmentum-audit als volgt samen:  “Het huis is hier op orde. Er is sprake van een volwassen verbetercultuur, er is veilige zorg, er is verantwoorde zorg en het is zorg van deze tijd.”

Kees van Dun (NIAZ) en Marja van Dieijen-Visser (Maastricht UMC+)Kees van Dun (NIAZ) en Marja van Dieijen-Visser (Maastricht UMC+)Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van  Ziekenhuizen (NIAZ) is het certificerende instituut voor gezondheidsinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Gistermiddag mocht de voorzitter van het Maastricht UMC+ prof. dr. Marja van Dieijen-Visser tijdens het officiële uitreikingsmoment het certificaat ontvangen uit handen van de voorzitter van het NIAZ.

Kees van Dun lichtte toe met citaten van de auditoren:

“Er is hier sprake van een traditie van veiligheid . Veiligheid is hier geen toeval, maar zit in de genen van het ziekenhuis en van de professionals.”

“Op de veiligheidscultuurmeting was er een respons die negen keer hoger lag dan wat wij eisen. Dat zegt iets.”

“De instelling is volwassen in haar kwaliteitsverbetercultuur.”

Marja van Dieijen-Visser gaf aan dat de accreditatie te danken was aan de voortdurende inzet voor goede patientenzorg van alle medewerkers van het Maastricht UMC+ en bedankte iedereen voor zijn of haar bijdrage. “We zijn voor de vijfde keer geaccrediteerd. Daar zijn we trots op.”