Nieuws | 13 april 2018

VRE-verheffing in het ziekenhuis

In het ziekenhuis zien we op dit moment meer patiënten die de VRE-bacterie bij zich dragen dan normaal. Om verdere verspreiding tegen te gaan, nemen we allerlei maatregelen.

VRE is een afkorting van ‘Vancomycine Resistente Enterokok’. Enterokokken zijn bacteriën die normaal voorkomt in d e darm. Ze zijn daar niet gevaarlijk. Soms kunnen enterokokken infecties veroorzaken, met name bij patiënten met een verminderde weerstand. VRE is een enterokok die moeilijker te behandelen is, omdat deze ongevoelig is voor de gangbare antibiotica (waaronder vancomycine). Dat betekent dat als VRE een infectie veroorzaakt er minder gerichte behandelmogelijkheden zijn. Dat is de reden dat we verdere verspreiding in het ziekenhuis tegen willen gaan.

Er zijn allerlei maatregelen getroffen:

  • (mogelijke) VRE dragers zijn geïnformeerd en geïnstrueerd;  
  • Screening van de VRE in het ziekenhuis is geïntensiveerd. Dat betekent onder meer dat sommige patiënten vaker gekweekt worden en (monitoring en surveillance);
  • Laboratoriumcapaciteit voor VRE-onderzoek is verhoogd;   
  • Er wordt extra aandacht besteedt aan de naleving van maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van overdracht (audits);
  • Extra schoonmaak en desinfectie van de omgeving van plekken waar een VRE aangetoond wordt.

Wij blijven monitoren en breiden de maatregelen uit indien daar aanleiding toe is.

Vaak gestelde vragen en antwoorden over VRE zijn te vinden op de speciale pagina https://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/uw-welzijn/patientveiligheid/informatie-vre-bacterie