Vruchtsuiker uit fruitsappen net zo ongezond als die uit frisdranken?

In de Maastricht Studie van het Maastricht UMC+ is onderzoek gedaan naar veroorzakers van leververvetting. Er werd een verband gevonden met niet alleen vruchtensuiker uit frisdranken, maar ook met vruchtensuiker uit  fruitsappen. Dat kan een argument zijn om fruitsappen evenveel met suikertaks te belasten als frisdranken.

Vetstapeling in de lever is een opkomend probleem in de Westerse samenleving. De schatting is dat 25 tot 30% van de mensen leververvetting heeft. Het is een risicofactor voor leverfalen,  leverkanker, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Onderzoekers aan het Maastricht UMC+ hebben het verband tussen vruchtensuiker (fructose) uit verschillende voedingsmiddelen en leververvetting bestudeerd. Zo’n vierduizend deelnemers van de Maastricht Studie, een groot bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg, ondergingen daarvoor een MRI-scan van de lever om de hoeveelheid vet te meten.

5 gram vruchtensuiker per glas
De Maastrichtse onderzoekers vonden dat mensen die vruchtensuiker afkomstig uit frisdranken nuttigen meer vetstapeling in de lever hebben dan mensen die geen frisdranken drinken. Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor vruchtensuiker afkomstig uit fruitsappen. Mensen die dagelijks vijf gram vruchtensuiker uit fruitsap nuttigen, overeenkomstig met één glaasje sinaasappelsap per dag, hebben 4% meer levervet in vergelijking met mensen die sporadisch fruitsap drinken. Zo’n verband werd niet gevonden voor vruchtensuiker uit fruit.

Suikertaks
Hoofdonderzoeker professor Martijn Brouwers hierover: “De meeste mensen weten inmiddels wel dat suikerhoudende frisdranken ongezond zijn. De plannen van het nieuwe kabinet om een suikertaks te heffen sluiten daar goed op aan. Veel mensen denken daarentegen dat een dagelijks glaasje fruitsap gezond is. Eerder onderzoek heeft al een verband tussen het drinken van fruitsap en het ontstaan van suikerziekte aangetoond. Ons onderzoek laat nu ook een verband met leververvetting zien. We weten niet of het hier een oorzakelijk verband betreft. Als het verband oorzakelijk is, dan is het raadzaam om de inname van fruitsappen te beperken. En hoewel 4% verschil in levervet niet heel veel is, is het achterwege laten van een glaasje fruitsap, precies zoals geadviseerd in de eetwissel-reclame van het Voedingscentrum, ook een kleine moeite.”

De bevindingen van dit onderzoek zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Diabetes Care

Het onderzoek is gesponsord door het Diabetes Fonds

Op 18 februari 2022 houdt Martijn Bouwers zijn inaugurele rede Overvloed bij de aanvaarding van zijn leerstoel Interne Geneeskunde in het bijzonder Endocrinologie en Stofwisselingsziekten. De oratie is vanaf 16.30u online te volgen via deze link  

Sluit de enquête