Website www.mumc.nl in top van toegankelijke websites

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking, denk aan slechtziend, doofheid, dyslexie of een lichamelijke beperking. Voor deze bezoekers is het niet vanzelfsprekend dat ze een website kunnen gebruiken. Als je geen muis kunt vasthouden kan je niet door de site navigeren. Heb je slecht zicht en kan je moeilijk tekst lezen op een gekleurde ondergrond, moet de tekst worden voorgelezen. Het is dus belangrijk dat websites zo ontworpen worden dat voor zo veel mogelijk beperkingen oplossingen, zoals het voorlezen van de tekst, zijn.

Audit

Als academisch ziekenhuis mét een regionale functie heeft het Maastricht UMC+ een divers patiëntenbestand. Daarom heeft de toegankelijkheid van de website, met meer dan 80.000 bezoekers per maand, hoge prioriteit. Het Maastricht UMC+ heeft die recent laten toetsen door een onafhankelijke partij. De resultaten van de toetsing (audit) zijn door Toegankelijkheidsverklaring.nl (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) beoordeeld.

Gedeeltelijk toegankelijk
Websites en apps krijgen op basis de audit een status: A – Voldoet volledig, B – Voldoet gedeeltelijk, C – Eerste maatregelen genomen en D – Voldoet niet. De website www.mumc.nl kreeg de B-status omdat gebleken is dat nog niet aan alle eisen is voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en worden maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen. Geen enkele Nederlands ziekenhuis heeft een website met de A-status. Het Maastricht UMC+ is het enige ziekenhuis met de B-status. De lijst met alle toegankelijkheidsverklaringen is te bekijken via www.toegankelijkheidsverklaring.nl. Het volledige rapport over de website van het Maastricht UMC+ is daar ook te raadplegen.

Aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden

Naast de technische toegankelijkheid van onze website is er binnen MUMC+ ook veel aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden en het – mede daarmee - terugdringen van gezondheidsverschillen. MUMC+ is sinds afgelopen zomer officieel partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Samen met andere partners streven we naar een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt op een optimale gezondheid. Het agenderen van en het werken aan het thema gezondheidsvaardigheden vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Een van de thema’s waar we nu mee aan de slag zijn is het gebruik van heldere en toegankelijke taal. Komende jaren wordt onze informatie voor patiënten hertaald naar een makkelijkere taalniveau en waar nodig voorzien van aanvullend beeld, zodat we toegankelijk en begrijpelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen.

Sluit de enquête