Website www.mumc.nl in top van toegankelijke websites

De site van het Maastricht UMC+ scoort het hoogst in een grootschalig onderzoek naar de toegankelijkheid van de websites van alle 80 ziekenhuizen in Nederland. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat er nog verbeterpunten zijn. De webredactie ziet de nummer 1 plek dan ook als een aanmoedigingsnotering.

In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, doof, dyslectisch of hebben een lichamelijke beperking. Voor deze bezoekers is het niet vanzelfsprekend dat ze een website kunnen gebruiken. Als je geen muis kunt vasthouden, kun je niet door de site navigeren. Heb je slecht zicht, moet de tekst worden voorgelezen. Het is dus belangrijk dat websites zo ontworpen worden dat er voor zo veel mogelijk beperkingen oplossingen zijn. 

Website MUMC+ 
Het zogenoemde “Access Denied” onderzoekt de digitale toegankelijkheid van ziekenhuizen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de website van het Maastricht UMC+ over het algemeen al behoorlijk toegankelijk is. Uit de quick scan zijn wel enkele aandachtspunten naar voren gekomen. We zullen deze zowel voor wat betreft de inhoud als de website-techniek samen met de gebruikers blijven verbeteren.

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid van de website
De uitkomsten van het onderzoek zijn aanknopingspunten voor verdere verbetering van onze website. We willen bezoekers van mumc.nl immers de best mogelijke service bieden. Daarom loopt momenteel ook een online onderzoek naar het gebruiksgemak van de site. Enkele taalambassadeurs uit Zuid-Limburg hebben hierbij geholpen, zodat onze site zo begrijpelijk en toegankelijk mogelijk is. Taalambassadeurs zijn zelf laaggeletterd geweest, en helpen nu organisaties met advies hoe het beter en begrijpelijker kan. 

Doe ook mee!
Ook u kunt nog tot en met 6 december meedoen met dit onderzoek. Er zijn twee verschillende onderzoeken met een duur van tussen de 5 en 15 minuten. U kunt kiezen of ze allebei invullen. 

- Onderzoek A: waar zou je welke informatie zoeken? (duur 5-10 minuten). Klik hier.
- Onderzoek B: ordenen van het websitemenu (duur 10-15 minuten). Klik hier.

Aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden
Naast de technische toegankelijkheid van de website is er binnen het Maastricht UMC+ ook veel aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden en het – mede daarmee - terugdringen van gezondheidsverschillen. MUMC+ is partner van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en het Bondgenootschap Basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland. Samen met andere partners streven we naar een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt op een optimale gezondheid. Het agenderen van en het werken aan het thema gezondheidsvaardigheden vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Een van de thema’s waar we mee aan de slag zijn is het gebruik van heldere en toegankelijke taal en beeld, zodat we toegankelijk en begrijpelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen. Meer informatie: https://www.mumc.nl/aandacht-voor-lage-gezondheidsvaardigheden 

Sluit de enquête