Nieuws | 15 maart 2017

Wetenschaps- en Innovatieprijs 2017 voor onderzoek naar acuut herseninfarct

De MR CLEAN studie, een gezamenlijk onderzoek van neurologen en radiologen naar een nieuwe behandeling voor het acute herseninfarct, is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten. Op 14 maart reikte juryvoorzitter en ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts de prijs uit tijdens het drukbezochte congres 'Medisch Specialist 2025'. Prof. dr. Robert van Oostenbrugge (hoofd neurologie) en dr. Wim van Zwam (interventie-radioloog) van het Maastricht UMC+ namen de prijs namens het onderzoeksteam in ontvangst.

Wim van Zwam (links) en Robert van Oostenbrugge nemen de Wetenschaps- en Innovatieprijs in ontvangstWim van Zwam (links) en Robert van Oostenbrugge nemen de Wetenschaps- en Innovatieprijs in ontvangstVan Oostenbrugge: "Tot nu toe kreeg de patiënt standaard een middel ingespoten dat stolsels in de herenen oplost. Dit werkt echter slechts bij 1 op de 10 patiënten bij wie een groter hersenbloedvat is afgesloten door een stolsel. Daarom zochten we naar een nieuwe en betere manier om het bloedvat snel en veilig te openen." De onderzoekers concludeerden dat patiënten met een ernstig herseninfarct beduidend beter en sneller herstellen als je het afgesloten bloedvat snel weer openmaakt met een katheter via de lies. "Momenteel wordt deze nieuwe behandeling ingevoerd. "Het resultaat heeft grote impact, zowel op de individuele patiënt als op de organisatie van de ketenzorg rondom deze aandoening," aldus radioloog Van Zwam.

Wereldwijde impact
Maar liefst 25 wetenschappelijke verenigingen hebben de afgelopen maanden een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten. Van de drie genomineerden koos de jury unaniem voor de MR CLEAN studie als uiteindelijke winnaar. Juryvoorzitter Jeroen Geurts licht toe: "De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen. De drie studies scoorden zeer goed op de criteria samenwerking, relevantie voor patiënten en grensverleggend, maar de MR CLEAN studie sprong er boven uit vanwege de grote impact voor de individuele patiënt en de wetenschappelijke en maatschappelijke impact. De resultaten zijn direct in andere studies getoetst en bevestigd. Dit leidt wereldwijd tot verandering in de organisatie van de beroertezorg met substantiële verbeteringen in uitkomsten voor patiënten met een op voorhand slechte prognose." Neuroloog Robert van Oostenbrugge en Radioloog Wim van Zwam namens tijdens het congres namens hun onderzoeksgroep de prijs in ontvangst. Van Zwam: "Deze prijs vormt een enorme stimulans voor onze onderzoeksgroep om dit werk voort te zetten."

Over de wetenschaps- en innovatieprijs
De Wetenschaps- en Innovatieprijs is een initiatief van de relatief nieuw opgerichte Raad Wetenschap & Innovatie. Doel er van is goed onderzoek en samenwerking in het onderzoeksveld te stimuleren. Daarnaast wil de Federatie hiermee de rol van de medisch specialist als onderzoeker meer voor het voetlicht brengen. De doelstellingen van de Wetenschaps- en Innovatieprijs prijs sluiten nauw aan bij de 'Visie 2025' van de Federatie Medisch Specialisten waarin gedegen wetenschappelijk onderzoek wordt benoemd als belangrijke basis voor innovatie en verbetering van de zorg.

Bron: Federatie Medisch Specialisten