Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Zekerheid over vaststellen van overlijden na stoppen behandeling

Op welk moment kan met zekerheid de dood worden vastgesteld bij een patiënt na het stoppen van de levensondersteunende behandeling? Deze vraag is in een grote internationale studie onderzocht. De intensive care afdeling van het Maastricht UMC+ participeerde in het onderzoek. Afgelopen week werden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd in het prestigieuze medische vakblad New England Journal of Medicine.

Vertrouwen in het orgaandonatieproces is belangrijk. Voor de kwaliteit van de organen moet de periode tussen het stoppen van de circulatie en het uitnemen van de organen zo kort mogelijk zijn, maar wel met de absolute zekerheid dat de patiënt is overleden en er niet opnieuw hartactie en circulatie optreedt. Om dit te onderzoeken werd een grote internationale observationele prospectieve studie uitgevoerd op 20 intensive cares in drie  landen. Vanuit Nederland participeerde het Maastricht UMC+ met de onderzoeksleiders  Dr. Tineke Wind, orgaandonatiecoördinator en Prof. dr. Walther van Mook, intensivist.

Terugkeren hartslag
Hartslag en arteriële bloeddruk werd bij 480 patiënten na het stoppen van de behandeling gemonitord tijdens en na het stervensproces. Analyse van de gegevens liet zien dat het in 14% van de patiënten voorkomt, dat hartslag en circulatie stoppen en terugkeren, maar altijd binnen minuten na de circulatiestilstand. De langste periode tussen circulatiestilstand en terugkeer van circulatie was 4 minuten en 20 seconden. Dit onderzoek ondersteunt de huidige praktijk in Nederland, vastgelegd in wetgeving, om vijf  minuten vanaf circulatiestilstand te wachten en te observeren, om daarna  met zekerheid de dood vast te kunnen stellen. Daarna kan de uitname van organen voor donatie starten. “Dit grote onderzoek laat zien dat professionals en donorfamilies vertrouwen kunnen hebben in het wettelijk vastgelegde proces rondom het vaststellen van de dood en het daarna volgende proces van orgaandonatie,” aldus onderzoeker Wind.

 NEJM, Resumption of cardiac activity after withdrawal of life-sustaining measures : https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022713

Sluit de enquête