Ziekenhuisverplaatste zorg bevordert revalidatie

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Maastricht UMC+ en Maastricht UMC+|Herstelzorg

Maastricht UMC+ en Maastricht UMC+|Herstelzorg gaan nauwer samenwerken op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg. Op die manier starten patiënten eerder met hun revalidatie, waardoor ook de ligduur in het ziekenhuis wordt verkort. Helen Mertens (bestuursvoorzitter Maastricht UMC+) en Barbara Solberg (bestuurder Maastricht UMC+|Herstelzorg) bekrachtigden vandaag het nieuwe zorgmodel door het zetten van een handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Na een diagnose of medische behandeling liggen patiënten soms voor langere tijd in het ziekenhuis. Pas in een later stadium komt intensievere revalidatie aan de orde. Toch valt er veel gezondheidswinst te behalen als daar eerder mee wordt gestart, zoals bijvoorbeeld bij een ziektebeeld als hartfalen of na een orthopedische ingreep.  

Samenwerking
Onder de noemer ziekenhuisverplaatste zorg maken het Maastricht UMC+ en Maastricht UMC+|Herstelzorg die snellere revalidatie mogelijk. In eerste instantie stromen met name hartfalenpatiënten en orthopedische patiënten eerder door naar Maastricht UMC+|Herstelzorg. Op termijn komen mogelijk ook andere patiëntengroepen hiervoor in aanmerking. De patiënt blijft weliswaar onder behandeling van het Maastricht UMC+, maar ligt niet meer in een ziekenhuisbed. Dat bevordert ook de samenwerking tussen de zorgprofessionals van beide instituten en past bij de opmaat naar de ontwikkeling van Maastricht UMC+|Herstelzorg tot expertisecentrum in de kortdurende ouderenzorg.

Juiste zorg, op de juiste plek
Het concept van ziekenhuisverplaatste zorg is volgens Barbara Solberg goed voor het herstel van patiënten: “De omgeving bij Maastricht UMC+|Herstelzorg is anders, er zijn meer prikkels voor patiënten. Dat geeft een andere dynamiek dan in het ziekenhuis. We starten sneller met herstel en revalidatie gericht op gezondheid en doen bijvoorbeeld ook activiteiten in gezamenlijkheid met andere patiënten.” Helen Mertens ziet ook voordelen voor het ziekenhuis: “We willen de juiste zorg, op de juiste plek leveren. Daar past deze nieuwe samenwerking naadloos in. Naast dat de intensieve revalidatie sneller start, hetgeen voor iedere patiënt belangrijk is, verlicht het ook de druk op de beschikbaarheid van ziekenhuisbedden.”

De overeenkomst over ziekenhuisverplaatste zorg is mede tot stand gekomen in samenwerking met de afdelingen Transmurale en Paramedische zorg, het Hart en Vaat Centrum en het Centrum voor Bewegen van het Maastricht UMC+ en Maastricht UMC+|Herstelzorg.

Helen Mertens en Barbara Solberg
Helen Mertens (Maastricht UMC+) en Barbara Solberg (Maastricht UMC+|Herstelzorg) ondertekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
Sluit de enquête