Centrum Seksueel Geweld Limburg

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is er voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld. “Seksueel geweld wordt ook wel onvrijwillig of grensoverschrijdend seksueel contact genoemd”, legt Janneke den Hartog, gynaecoloog in het Maastricht UMC+, uit. “En dit hoeft niet altijd gewelddadig te zijn. Als leek hebben we vaak het beeld van iemand die ’s nachts door een vreemde van de fiets wordt getrokken en met geweld of onder bedreiging wordt verkracht. Toch merken we juist dat het regelmatig gaat om een bekende dader uit de vrienden-, familie- of kennissenkring die de grens van het slachtoffer overschrijdt, zonder dat daar per se geweld aan te pas komt.”

“Slachtoffers van seksueel geweld zijn een hele kwetsbare groep. Het is dus belangrijk dat er extra aandacht voor komt. Het Centrum Seksueel Geweld biedt professionele hulp en wij willen de drempel zo laag mogelijk maken. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van het bestaan van het CSG, hoe beter.”

Het Centrum Seksueel Geweld Limburg bestaat al sinds 2013 en biedt medische, forensische en psychologische zorg en nazorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Het Centrum Seksueel Geweld Limburg is één van de 16 centra in Nederland. Kinderarts Birgit Levelink: “Het is een samenwerkingsverband. Alle ketenpartners* hebben hierin hun eigen rol. Sinds 2018 vindt de acute opvang, het forensisch onderzoek en de medische zorg hier in het Maastricht UMC+ plaats. Ik zie dat de samenwerkingsverbanden vruchten beginnen af te werpen. De slachtoffers hebben baat bij het bieden van deze optimale zorg. Daar word ik heel blij van. En het mooie aan mijn rol als kinderarts? Als mijn werk in dit grotere geheel ertoe doet.”

24/7

Janneke neemt ons mee: “Ik ontferm mij, samen met onze arts-assistenten en met het Team Infectieziekten, over de zorg van volwassenen (16+) en Birgit, samen met twee andere kinderartsen, over de zorg van kinderen onder de 16 jaar. Onze kerntaken zijn met name het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het uitvoeren van SOA testen en het voorschrijven van medicatie om infectieziektes te voorkomen of zo snel mogelijk te behandelen. Denk hierbij aan HIV of hepatitis. Wij zijn 24/7 beschikbaar en vanuit elke plek in Nederland kun je binnen een uur bij een CSG locatie zijn. Als een slachtoffer zich aanmeldt, wisselen we via een briefing informatie uit met onze ketenpartners. Bijvoorbeeld met de politie; zij weten vaak al meer. Het slachtoffer hoeft dan niet iedere keer hetzelfde te vertellen. Ik probeer zo min mogelijk dubbel te vragen om niet alles onnodig op te rakelen. Als wij genoeg weten om de medische zorg te kunnen verlenen, is dat vaak al voldoende.”

Je bent niet alleen

“En aan de andere kant”, vervolgt ze, “ben ik heel erg dankbaar dat ik mensen, op zo’n kwetsbaar en moeilijk moment in hun leven, kan helpen en bijstaan. Niet alleen medisch, maar ook mentaal. Een luisterend oor. Ik stel ze op hun gemak en biedt ze een veilige sfeer. We vragen ook altijd of ze thuis veilig zijn. Als er bijvoorbeeld seksueel geweld binnen de huiselijke kring is, dan overleggen we met ‘Veilig Thuis’.”

Birgit haakt hier verder op in: “Wat ook echt voor het slachtoffer van meerwaarde is; als je bij ons binnenkomt, word je direct gekoppeld aan een CSG verpleegkundige (dit is meestal een Spoedeisende Hulp verpleegkundige). Deze verpleegkundige is een constante factor en heeft een hele belangrijke rol in dit proces en staat je continu bij gedurende het hele consult. Zo is diegene bijvoorbeeld ook de schakel met de apotheek. Zelfs in de speciale wachtruimte is hij/zij er voor jou. Kortom: Je bent niet alleen!”

De drempel om hulp te zoeken hangt vaak samen met het gevoel van schaamte en angst

Het belang van die eerste zeven dagen

“Hopelijk maakt de bekendheid van het Centrum Seksueel Geweld Limburg het mogelijk dat zich meer slachtoffers gaan melden”, zegt Janneke. “Wij zien nu gemiddeld één slachtoffer per week van 16 jaar en ouder. Birgit zelfs maar één per twee weken. En als je dan weet dat er waarschijnlijk 100.000 slachtoffers per jaar in Nederland zijn… De drempel om hulp te zoeken hangt vaak samen met het gevoel van schaamte en angst. Of ze proberen de gebeurtenis weg te stoppen en te vergeten.”

“Maar juist voor het stukje acute zorg, zijn die eerste zeven dagen van belang”, benadrukt Birgit. “Toch vinden kinderen en jongeren het vaak heel lastig. En we zien dan vaak dat er langer dan die zeven dagen gewacht wordt.” Janneke legt uit: “Slachtoffers krijgen altijd een medisch onderzoek bij ons als het incident maximaal zeven dagen geleden is. Wacht je langer, dan kunnen we een deel van onze zorg niet meer uitvoeren. Een sporenonderzoek is dan niet meer mogelijk. Ook is het dan te laat voor het geven van medicatie voor het voorkomen van infectieziektes, of het voorkomen van zwangerschap door middel van de morning-after pil. Het CSG verwijst slachtoffers die zich na meer dan zeven dagen melden naar de huisarts of de GGD; die kunnen dan beoordelen welke zorg er nog nodig is.”

Birgit sluit af: “Het is belangrijk om te benadrukken dat je op het moment van onderzoek binnen die zeven dagen nog helemaal niet hoeft te beslissen of je iets met het forensische deel van het onderzoek wilt doen. Dat kan later. Dus doe bij twijfel toch het onderzoek, zodat we je in ieder geval medisch goed kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld een ongewenste zwangerschap of een seksueel overdraagbare aandoening. Je kan het later namelijk niet meer overdoen.”

Janneke den Hartog en Birgit Levelink
Janneke den Hartog (links) en Birgit Levelink (rechts)

Meer informatie CSG Limburg

Iedereen kan slachtoffer worden van een aanranding of verkrachting. Als je een ongewenste seksuele ervaring hebt meegemaakt, is professionele hulp zoeken misschien niet het eerste waar je aan denkt. Toch adviseren we je om zo snel mogelijk contact op te nemen met het Centrum Seksueel Geweld. Ook slachtoffers, waarbij langer geleden het seksueel geweld heeft plaatsgevonden, kunnen bij het Centrum Seksueel Geweld terecht voor professionele hulpverlening en advies.

Het CSG Limburg is dag en nacht bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: 0800-0188.
Online vind je ook een gratis en anonieme chatfunctie.

Informatiekaartje Centrum Seksueel Geweld
*Ketenpartners CSG Limburg
  • Maastricht UMC+
  • Slachtofferhulp Nederland
  • XONAR
  • Politie-eenheid Limburg
  • GGD Zuid-Limburg
  • GGD Limburg-Noord

Voor de verhalen van de andere ketenpartners binnen het Centrum Seksueel Geweld Limburg, kijk op https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-limburg/

Sluit de enquête