Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onze verhalen

Chronische vermoeidheid bij coronapatiënten tegengaan

Vermoeidheid, coronapatiënten die thuis uitzieken hebben er regelmatig last van. Het risico bestaat dat die vermoeidheid chronisch wordt. De vraag is alleen, bij wie van hen? Binnen het Maastricht UMC+ en Adelante Zorggroep is recent een project gestart met als doel: een instrument ontwikkelen dat huisartsen helpt het risico goed in te schatten. "Zodat we op tijd kunnen starten met het behandelen van deze mensen en chronische vermoeidheid misschien kunnen voorkomen", vertelt Jean Muris.

Vermoeidheid, coronapatiënten die thuis uitzieken hebben er regelmatig last van. Het risico bestaat dat die vermoeidheid chronisch wordt. De vraag is alleen, bij wie van hen? Binnen het Maastricht UMC+ en Adelante Zorggroep is recent een project gestart met als doel: een instrument ontwikkelen dat huisartsen helpt het risico goed in te schatten. "Zodat we op tijd kunnen starten met het behandelen van deze mensen en chronische vermoeidheid misschien kunnen voorkomen", vertelt Jean Muris.

Muris is hoogleraar huisartsgeneeskunde en werkt één dag in de week als huisarts in Geulle. In zijn praktijk wordt hij regelmatig geconfronteerd met coronapatiënten die na een ziekbed thuis niet goed opknappen. Ze zijn en blijven erg moe. "Ik zie het bijvoorbeeld bij ouderen en mensen met COPD, maar ook bij sportieve jonge mensen", zegt hij. In Limburg werken verschillende zorg- en kennisinstellingen samen om de nazorg voor alle coronapatiënten goed te regelen. Het door ZonMw gesubsidieerde project is hier een onderdeel van, vertelt Jeanine Verbunt. Zij is revalidatiearts in het Maastricht UMC+ en bij Adelante Zorggroep en hoogleraar revalidatiegeneeskunde. Naast haar eigen vakgroep, doet de Academische Werkplaats Ouderenzorg mee, evenals vier vakgroepen: Psychologie, Psychiatrie, Fysiotherapie en Huisartsgeneeskunde. "We richten ons hier dus op coronapatiënten die niet in het ziekenhuis hebben gelegen en die langzamer opknappen dan verwacht."

"De impact van de ziekte is fors"


Uittesten

Bedoeling is dat huisartsen straks aan de hand van een aantal factoren kunnen inschatten wie het risico loopt chronisch vermoeid te raken. De onderzoekers willen die factoren in beeld brengen door huisartsen te interviewen. "Die gegevens koppelen we dan aan bestaande kennis, bijvoorbeeld over het risico om beperkt te raken bij chronische pijn. Dat moet een goed instrument opleveren dat we in een pilot bij huisartsen zullen uittesten", vertelt Jeanine Verbunt. "Door corona zetten we hierin sneller stappen dan we gewend zijn. De urgentie is hoog. Het is een hele drukke tijd. Zelf zie ik coronapatiënten die na een IC-opname revalideren bij Adelante. De impact van de ziekte is fors. Ik wil graag voorkomen dat heel veel coronapatiënten die niet in het ziekenhuis hebben gelegen, over een jaar alsnog bij mij moeten komen voor specialistische revalidatie en al die tijd beperkt zijn."

Jean Muris en Jeanine Verbunt
Jean Muris en Jeanine Verbunt
Koning
Zodoende is het heel belangrijk dat huisartsen patiënten met een groot risico op chronisch vermoeidheid kunnen identificeren. "De eerstelijn staat klaar om hen te begeleiden. Dan kun je denken aan fysiotherapie, maar ook aan mentale begeleiding door de psycholoog in de praktijk. Of aan een combinatie van die twee. Maar het kan zijn dat je iemand toch moet verwijzen naar de specialist", vertelt Jean Muris. Ofwel: de juiste zorg op de juiste plaats, zegt Jeanine Verbunt. Zij, Jean Muris en psychiater Bart Rutten spraken er over met Koning Willem Alexander tijdens diens verrassingsbezoek aan Adelante op 19 mei. "Dat was indrukwekkend. Hij was heel goed voorbereid. En hij kwam zelf met voorbeelden van mensen die na een ziekbed thuis niet goed opknappen. We hebben uitvoerig over het project gesproken", zegt Jean Muris. Jeanine Verbunt knikt instemmend. "Ja, de koning was heel geïnteresseerd. Ik vond het een heel leuk bezoek."

Sluit de enquête