‘Die app geeft een veilig gevoel’

Internationaal succes voor ‘Maastrichtse’ tool die hartritmestoornissen monitort

Sinds april werken cardiologen van het Maastricht UMC+ met een nieuwe digitale tool om patiënten met hartritmestoornissen op afstand te volgen. Het gaat om een app die op de eigen smartphone wordt geïnstalleerd. Met behulp van het lampje en de camera van de smartphone wordt het hartritme van de patiënt gemeten als deze een wijsvinger op de camera van de smartphone houdt. De tool is TeleCheck-AF gedoopt, waarbij AF staat voor atriumfibrilleren. De eerste patiënten die de app hebben gebruikt, tonen zich enthousiast en tevreden.

August van Wilgenburg (59 jaar) uit Mechelen kreeg de app in april aangeboden door zijn behandelend arts, cardioloog Dominik Linz van het Maastricht UMC+. Van Wilgenburg is hartpatiënt. Hij heeft last van atriumfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoornis. Atriumfibrilleren (of boezemfibrilleren) is bepaald geen onschuldige aandoening. De boezems (atria) van het hart trekken niet meer rustig en regelmatig samen, zoals bij gezonde mensen, maar veel te snel en vooral onregelmatig. Het risico op een beroerte is daardoor vele malen groter.  

August van Wilgenburg is enthousiast over de app.
Poli’s gesloten vanwege corona
In verband met de coronacrisis kon Van Wilgenburg niet in het ziekenhuis terecht voor de gebruikelijke ECG om zijn hartritme te monitoren. De poli’s waren toen immers gesloten; de reguliere zorg was tijdelijk afgeschaald. Om toch het hartritme te kunnen controleren en eventuele medicatie bij te kunnen stellen, monitorde Van Wilgenburg een week lang zijn hartritme met de app. Moeilijk vond hij dat helemaal niet. Van Wilgenburg: “Ik kreeg er instructies bij. Je moet natuurlijk eerst die app downloaden, dan scan je de QR-code die je van het ziekenhuis gekregen hebt en kun je aan de slag.”

QR-code
Die (unieke) QR-code is essentieel, want die verbindt de app met de iCloud van het ziekenhuis. De patiënt wordt gevraagd drie keer per dag zijn hartritme te meten. Hij doet dat door gedurende een minuut een wijsvinger op de camera van de smartphone te leggen. De gemeten waarden zijn onmiddellijk voor de behandelend arts beschikbaar. Van Wilgenburg: “Ik heb wel nog de vraag gesteld of de app ook betrouwbaar is.” Cardioloog Linz kon die vraag met een volmondig ja beantwoorden.

Het gebruik van de app is relatief eenvoudig.
Teleconsult
De originele app, Fibricheck genaamd, is op zich niet nieuw. Nieuw is wel de manier waarop deze in het Maastricht UMC+ klinisch wordt toegepast. Linz: “We proberen patiënten te identificeren die deze app nodig hebben. We schrijven die app dan voor één week op recept voor. We doen dat rond het moment van een teleconsult, zodat op dat moment alle relevante data beschikbaar zijn. Op basis daarvan kunnen we bijvoorbeeld de medicatie aanpassen.” In principe is een week monitoren voldoende. Maar als langer monitoren nodig is, wordt de QR-code gewoon verlengd.

Internationaal succes
Via social media is de app internationaal bekend geworden, met als gevolg dat inmiddels 35 ziekenhuizen door heel Europa meer dan duizend patiënten op deze manier volgen en behandelen. Een mooi succes voor Dominik Linz en zijn collega’s Nikki Pluymaekers en Jeroen Hendriks, die de tool geschikt maakten voor toepassing in de kliniek. Linz zou graag zien dat de app vanwege bewezen diensten een blijvertje zal zijn, die ook ná de coronacrisis wordt ingezet. Er zal nog onderzoek gedaan worden naar de (kosten)effectiviteit, maar de TeleCheck-AF past perfect in de trend van meer zorg op afstand door de inzet van e-health en m-health (mobile health).

Patiënt August van Wilgenburg is er ondertussen alleen maar gelukkig mee. “Ik kan met die app elk moment van de dag mijn hartritme checken. En mijn arts kan op afstand volgen en eventueel ingrijpen. Het geeft een veilig gevoel, je bent gerustgesteld. Je hoeft je geen zorgen meer te maken.”

Sluit de enquête