Dr. Jordi Heijman (onderzoeker)

'Hoe ontstaan hartritmestoornissen?'. Dat is de fundamentele vraag waarop we een antwoord proberen te vinden. De vraag lijkt wellicht eenvoudig, er gaat immers iets mis met de elektrische signalen die het hart in het juiste ritme doen samentrekken. Aan een verstoring van het hartritme –kortsluiting– ligt echter een complexe combinatie van factoren ten grondslag. Daar komt nog bij dat lang niet iedere patiënt hetzelfde is.

Jordi Heijman
'Hoe ontstaan hartritmestoornissen?'. Dat is de fundamentele vraag waarop we een antwoord proberen te vinden. De vraag lijkt wellicht eenvoudig, er gaat immers iets mis met de elektrische signalen die het hart in het juiste ritme doen samentrekken. Aan een verstoring van het hartritme –kortsluiting– ligt echter een complexe combinatie van factoren ten grondslag. Daar komt nog bij dat lang niet iedere patiënt hetzelfde is. Door individuele hartspiercellen en de interactie tussen cellen te bestuderen proberen we een beter inzicht te krijgen in het probleem.

Ontwikkeling van nieuwe technieken op bijvoorbeeld het gebied van medische beeldvorming ondersteunt daarbij. Denk aan MRI, echo en ECG die speciaal worden aangepast om beter zicht op het hartritme te krijgen. Samenwerking met andere experts, zoals radiologen en het bedrijfsleven, is daarbij essentieel. Het onderzoek naar individuele hartspiercellen, de interactie tussen cellen, de elektrische geleiding en het hart als geheel levert ons veel waardevolle data op. Daaruit kunnen we weer slimme computermodellen maken die antwoord kunnen geven op vragen als: Welke patiënt zal gebaat zijn bij welke therapie? Hoe zal een ritmestoornis zich gaan ontwikkelen? En waarom krijgt de ene persoon wel een ritmestoornis en de ander niet?

"Een gezonde leefstijl bijvoorbeeld draagt bij aan een betere behandeling en sneller herstel"


Pas als we de werking van het hart op fundamenteel niveau beter gaan begrijpen, kunnen we gericht zoeken naar nieuwe aangrijpingspunten voor therapie. Vinden we die aangrijpingspunten dan is het de uitdaging om een zo effectief en efficiënt mogelijke behandeling te ontwikkelen. Daar kan ook de patiënt zelf zijn steentje aan bijdragen. Een gezonde leefstijl bijvoorbeeld draagt bij aan een betere behandeling en sneller herstel. Dankzij de fundamentele kennis die we opdoen van iedere individuele patiënt komen we steeds een stapje dichter bij het maken van een behandeling voor ieder individu.

Innovatiecirkel hartritmestoornissen
Sluit de enquête