Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onze verhalen

Goede rookstopzorg

De stoppen-met-rokenpoli in het Maastricht UMC+ is er voor iedere patiënt. Ziekenhuisbreed. “Toen ik hier begon met werken, vond ik het jammer dat er weinig aandacht aan deze poli werd besteed”, zegt longverpleegkundige Maxime Nieman. “Het MUMC+  staat tenslotte voor Gezond Leven en preventie. Dus dat kon anders!”

De rookstoppoli bestaat al vanaf 2013 en was aanvankelijk bedoeld voor longpatiënten. “Alle patiënten zijn inmiddels welkom”, vervolgt Maxime Nieman trots. “Een registratiewijziging en veranderingen binnen de zorgverzekering maakt het mogelijk. Alle specialisten in huis kunnen nu hier gebruik van maken en patiënten naar ons team doorverwijzen. Dat geldt  voor zowel de klinische als  poliklinische patiënten.”

Waarvoor doe ik het eigenlijk?
Het is dus van belang dat de behandelend arts vraagt naar de rookstatus. “Ja, daar begint het mee. Dan is natuurlijk de vervolgvraag of de patiënten gemotiveerd zijn om te stoppen en of ze ondersteuning willen krijgen. De patiënt moet er wel voor open staan.  Toch is het altijd goed om een doorverwijzing te doen; zeker als een patiënt twijfels heeft”, adviseert Maxime. “Wij kijken dan samen met de patiënt wat we kunnen bieden en wat allemaal mogelijk is. Vaak heeft een patiënt al eerder geprobeerd te stoppen en is dat niet gelukt. Ze ervaren een drempel of zijn minder gemotiveerd om het nogmaals te proberen, terwijl stoppen echt zoveel voordelen met zich meebrengt. Denk aan een betere wondgenezing, een verbeterde bloeddruk of een beter geurvermogen. Je conditie gaat vooruit en je krijgt beter lucht. We laten de patiënt vooral zelf de voordelen benoemen: De winst, waarvoor je het doet. Soms is dit niet altijd voor hun eigen gezondheid, maar bijvoorbeeld voor de gezondheid van hun naasten of kleinkinderen.”

Maxime Nieman.02
Maxime Nieman, longverpleegkundige
Maxime Nieman

Het is niet stoppen met roken, maar vooral doorgaan met leven

Maatwerk
“Onze rookstoppoli is laagdrempelig. Het is maatwerk. Door de juiste manier van vragen stellen, komen patiënten zelf  tot inzichten. Wat heb jij nodig? En wat past het beste bij jouw levensstijl? Daar passen wij de behandelingsmethode én hulpmiddelen op aan. Stress is vaak een probleem. Ze willen wel stoppen, maar weten niet hoe. Ze ervaren stress door hun ziekenhuisopname en gezondheidsprobleem. Soms willen ze dan gewoon niet stoppen en soms is het juist dé drive om stoppen. Dat verschilt per persoon en wij zijn ons ervan bewust hoe confronterend en intensief een ziekenhuisbezoek, opname of diagnose voor een patiënt kan zijn.”

Een gewoonteverslaving
“Roken is niet alleen een nicotineverslaving, het is ook een gewoonteverslaving”, vervolgt Maxime. “Het moeilijkste is dan de sociale omgeving. Vaak nemen wij de rokende partner meteen mee in het traject. Samen stoppen gaat makkelijker. Je steunt elkaar. Onze goede patiëntervaringen geven ook vertrouwen in onze poli. Het slagingspercentage ligt momenteel rond de 37%. Dat is ontzettend hoog. Zeker als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld de huisartspraktijken. Een voorbeeld.. een patiënt rookte al 45 jaar een pakje per dag. Het lukte maar niet om te stoppen. Dat is uiteindelijk via onze hulp wél gelukt. Hij ervaart de voordelen! Die positieve ervaringen van de patiënt geven mij voldoening. Daar doen we het voor. Ik zeg met regelmaat in een consult: ‘Het is niet stoppen met roken, maar vooral doorgaan met leven.’”
 

Sluit de enquête