Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onze verhalen

Onderzoek effect uitgestelde operaties door COVID-19

Dr. Dianne de Korte-de Boer, ruim 6 jaar werkzaam bij de vakgroep Anesthesiologie als onderzoeker en studiecoördinator in het Maastricht UMC+, is projectleider van het door ZonMw gesubsidieerde onderzoeksproject ‘Trace II’. Dit onderzoek gaat over het effect van uitgestelde operaties tijdens de COVID-19 pandemie.

“Ja, een hot item”, beaamt Dianne de Korte-de Boer. “Aan dit project werken zeven Nederlandse ziekenhuizen samen. Het idee is ontstaan in maart 2020, vlak na de eerste lockdown. De IC’s lagen vrij snel vol en alle ziekenhuizen schaalden de normale zorg af. Planbare operaties werden uitgesteld. Vervolgens wilden wij gaan onderzoeken wat dit voor een effect had op de patiënten. In september 2020, nadat de subsidie gehonoreerd was, zijn we gestart. Sindsdien volgen we patiënten die te maken hebben gekregen met een uitgestelde operatie en proberen we meer inzicht te krijgen in wat de gevolgen zijn. Ook tijdens de tweede coronagolf zijn veel operaties niet doorgegaan. Het is een unieke situatie om te onderzoeken wat dit betekent voor het herstel en kwaliteit van leven van de patiënten, maar de aanleiding is minder leuk.”

Dr. Dianne de Korte - de Boer
Dr. Dianne de Korte-de Boer

Vermijdingsgedrag

Begin maart 2021 had ze zelfs een ZOOM-sessie met Koningin Maxima. “Ja, dat was bijzonder om mee te maken! Heel mooi dat ik de kans kreeg om ons project met haar te bespreken. Het digitale werkbezoek van Maxima stond geheel in het teken van projecten met een COVID-gerelateerd onderzoek. Ik was niet de enige: Er vonden drie sessies plaats van 25 minuten voor in totaal twaalf projecten. Het AMC, die dit werkbezoek invulling gaf en begeleidde, had ons COVID-project op de ZonMw* projectenlijst zien staan. Zodoende ben ik als projectleider benaderd en uitgenodigd om ook deel te nemen. Ik mocht kort iets over ons project vertellen en er ontstond een gesprekje met Maxima. Ze was heel erg geïnteresseerd en een van haar vragen ging bijvoorbeeld over patiënten die bij klachten niet naar de huisarts (durven te) gaan. Dan heb je het over vermijdingsgedrag van de patiënt. Ze willen nu niet geholpen worden of bellen hun operatie af. Vaak uit angst. We hebben dus niet alleen te maken met het afschalen van de zorg, maar met verschillende vormen van uitstel en vertraging. Deze nemen we allemaal in de studie mee.”

Wij hopen te kunnen vaststellen of een bepaalde patiëntengroep het goed of juist minder goed doet

Patiëntbevindingen

“Onze studie is vrij breed opgezet, maar hebben wel een aantal selectiecriteria. Het gaat om de grotere ingrepen en met name om patiënten met een midden of hoog risico, zoals ouderen of patiënten met onderliggende aandoeningen. Het varieert hierbij van orthopedische ingrepen, hartoperaties, tot bijvoorbeeld niertransplantaties. Wij willen weten wat er leeft bij de patiënten: Hoe gaat het met ze? Hebben ze extra zorgen? Deze patiëntbevindingen meten we op verschillende momenten aan de hand van vragenlijsten. Daarnaast kijken we naar de medische aspecten. Is intussen een patiënt er fysiek op achteruit gegaan? En hoe verloopt het herstel na de operatie? Op het moment dat ze geopereerd worden, kan het zomaar zijn dat ze in een mindere gezonde toestand naar het ziekenhuis komen. Deze informatie kan in de toekomst helpen bij een lagere capaciteit van planbare zorg bijvoorbeeld zoals nu ten tijde van een crisissituatie. Wij hopen te kunnen vaststellen of een bepaalde patiëntengroep het goed of juist minder goed doet. Als je die informatie hebt, kun je ook beter bepalen welke patiëntengroep of groepen je geen uitstel moet geven.”

“Wij vergelijken de gegevens met een controlegroep van operatieve patiënten uit een eerder uitgevoerd groot landelijk onderzoek (TRACE I). De eerste resultaten zullen op z’n vroegst pas in het in de loop van 2022 bekend zijn. Wij kunnen dan nog niet de langetermijngevolgen in kaart brengen, omdat wij de patiënten nog tot een jaar na operatie gaan volgen. Dit COVID-onderzoek krijgt veel aandacht en ik zie dat ook als een bevestiging dat het belang ervan door een breder publiek gedragen wordt. Daarnaast”, concludeert De Korte- De Boer tot slot, “is er ook veel meer bereidheid tot samenwerking. Deuren zijn opengegaan. Je hebt een gezamenlijk belang. Dat geeft extra veel energie om hieraan te mogen werken. Nu nog met z’n allen dit zien vast te houden.”

Meer weten?

Meer informatie over het project vindt u hier.

Dit project onderdeel is van het COVID-programma van ZonMw.

*ZonMw
ZonMw staat voor een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en kwetsbare groepen in het bijzonder. Daar werken we aan door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, onderzoek en ontwikkeling om van te leren wat werkt en zo bij te dragen aan oplossingen. ZonMw doet dit vanuit drie kernactiviteiten: programmeren en financieren, stimuleren van impact en signaleren.

Met het COVID-19 programma draagt ZonMw met onderzoek bij aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de maatregelen. Met onze partners creëren we inzicht in de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises en de maatregelen daartegen.

Meer informatie is te vinden op www.zonmw.nl/coronaonderzoek

 

Sluit de enquête