Nieuwbouw

Besloten seminar nieuwe OK-complex en IVF/PGD laboratorium

OKcomplex Maastricht UMC+ Speciaal voor genodigden bieden wij een unieke gelegenheid om u in het Maastricht UMC+ te laten informeren over het “state of the art” nieuwe en in gebruik genomen deel van het OK-complex, het nieuwe IVF/PGD-laboratorium en de in uitvoering zijnde volledige verbouwing van het oorspronkelijke OK-complex.
De gekozen aanpak, de conceptuele overwegingen en de gebruikservaringen zullen met u worden gedeeld door de bij de ontwikkeling betrokken manager vastgoed en specialisten van het MUMC+. Zij zullen u ook, met de architect van Architecten aan de Maas en de adviseurs van Cleanroom Combination Group, rondleiden door de nieuwbouw en de in uitvoering zijnde verbouwing, waarbij u ruimschoots de gelegenheid krijgt om met hen van gedachten te wisselen over hetgeen u te horen en te zien krijgt.

Speziell für geladene Gäste bieten wir eine einzigartige Gelegenheit um sich im Maastricht UMC+ über den neuen, hochmodernen und in Betrieb genommenen Teil des OP-Komplexes, das neue IVF/PGD-Labor und den sich im Umbau befindlichen ursprünglichen OP-Komplex  informieren zu lassen.
Das gewählte Planungskonzept, die konzeptionellen Erwägungen und die Nutzungserfahrungen werden bei dieser Gelegenheit von dem an der Entwicklung beteiligten Immobilienmanager und den Experten des MUMC+ geteilt. Sie werden außerdem zusammen mit dem Architekten von Architecten aan de Maas und den Beratern der Cleanroom Combination Group eine Führung durch den Neubau erhalten, bei der Sie umfassend die Gelegenheit haben werden, sich mit ihnen über all das, was Sie hören und sehen werden, auszutauschen. 

Datum

Woensdag/ Mittwoch 12 september 2018

Locatie/ Ort

Maastricht UMC+, P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht

Bereikbaarheid/ Anfahrt

Het Maastricht UMC+ is gelegen aan de rand van het centrum van Maastricht in het stadsdeel Randwyck. De locatie is uitstekend bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid en vanaf NS-Station Maastricht-Randwyck loopt u in slechts 5 minuten naar de locatie.
Das Maastricht UMC+ liegt am Rand des Zentrums von Maastricht im Stadtteil Randwyck. Der Standort ist hervorragend mit dem PKW und öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es sind ausreichende Parkmöglichkeiten vorhanden, und vom Bahnhof Maastricht-Randwyck sind es nur 5 Gehminuten bis zur Klinik.

Deelname aan het seminar, inclusief lunch en rondleidingen, is gratis.
Die Teilnahme am Seminar einschließlich Mittagessen und Führungen ist kostenlos. 

Programma

11.30 – 12.45Ontvangst met lunchbuffet 
12.45 – 13.00WelkomWim Haan, dagvoorzitter
13.00 – 13.15Ontwikkelingen MUMC+Gabriël Zwart, lid RvB, MUMC+
13.15 – 13.45Aanpak bouwprojecten MUMC+Jori Stevens, manager vastgoed,
MUMC+
13.45 – 14.00PlantoelichtingTom Bonnemayers,
architect, Architecten aan de Maas
14.00 – 14.15Transformatie van het OK-complex
en CSA
Agnes Derwa stafadviseur OK namens Hub Ackermans, manager OK, MUMC+
14.15 – 16.00Rondleiding OK/CSA/Recovery verbouw
 • Het nieuwe OK-complex operationeel
 • Dedicated equipment in de OK
 • Beeldroutering in de OK
 
 • Agnes Derwa , stafadviseur bouw/
  verbouw OK, MUMC+ 
 • Jan Dikmans, projectleider
  Instrumentatietechnicus, MUMC+     
 • Rilana Duijzings, unitleider
  chirurgie operatieafdeling, MUMC+
koffie- en theepauzeVertoning film CSA tijdens
koffie-/ theepauze
 
 16.00 – 16.30Het IVF/PGD-laboratorium
gereed voor de toekomst
John Dumoulin, klinisch embryoloog,
hoofd IVF/PGD-laboratorium, MUMC+
17.00 – 19.00Borrel met hapjes en rondleidingen
OK-complexen IVF/PGD-laboratorium
Deelname aan rondleiding(en) optioneel,  
o.b.v. aanmelding en beschikbaarheid
19.00Afsluiting programmaWim Haan, dagvoorzitter

 Aanmelden

Graag begroeten wij u voor een inspirerende middag op woensdag 12 september 2018 in het Maastricht UMC+.

Nieuwe OK-complex en IVF/PGD laboratorium

OKcomplex Maastricht UMC+In de meest recente uitbreiding van het Maastricht UMC+ zijn onder andere 12 nieuwe OK’s gerealiseerd, waarvan 2 hybride OK’s. Deze nieuwe OK’s, die medio 2017 in gebruik zijn genomen, sluiten naadloos aan op het bestaande OK-complex in het hoofdgebouw, dat momenteel gefaseerd volledig wordt verbouwd.
In de verbouwing worden 8 nieuwe OK’s gerealiseerd, waarvan 1 hybride OK en 1 voorbereid voor ombouw tot hybride OK voor multidisciplinair opereren met minimaal invasieve operatietechnieken. Tevens worden de holding en recovery anders gesitueerd en volledig vernieuwd.
In een eerste uitvoeringsfase van de verbouwing is de centrale sterilisatieafdeling volledig nieuw gerealiseerd, als integraal onderdeel van het ‘state of the art’ OK-complex met in totaal 20 nieuwe ok’s.
 
De plannen zijn ontwikkeld volgens de LEAN Six Sigma filosofie en zijn volledig in BIM uitgewerkt.
Alle OK’s zijn nagenoeg geheel universeel ingericht waardoor ze voor meerdere operaties inzetbaar zijn. Een universele inrichting op basis van Evidence Based Design, niet uitsluitend in de zin van louter identieke outillage, maar ook in de zin van identieke lay-out en positionering en uitvoering van bediening- regel- en bewakingsapparatuur.
Alle logistieke routes zijn éénduidig en zo kort mogelijk. Alle benodigdheden voor een bepaalde operatie worden volgens een material managementsysteem op maat en just in time, met behulp van track and trace geleverd.
 
De uitwerking en uitvoering van de plannen is in zeer intensief overleg tussen de ontwerpers en de gebruikers en in overleg met specifieke leveranciers en uitvoerende partijen tot in het kleinste detail doordacht. Met een op hygiëne, robuustheid en gebruiksgemak gerichte materialisatie, kleurstelling en detaillering van vloeren, wanden en plafonds met afgeronde, gladde en naadloze overgangen. En met volledige flush inbouw van werkelijk alle bedienings-, regel- en bewakingsapparatuur.

In dit OK-complex is ervoor gekozen om de OK’s niet direct aan de buitengevel of het atrium met daglicht te situeren, maar om de gangen, holding, recovery, centrale sterilisatie en personeelsruimten direct met daglicht te doorspoelen en zoveel mogelijk te voorzien van uitzichtmogelijkheden.
Voor de duurzame opzet van de nieuwbouw is het BREEAM-NL certificaat Very Good ontvangen.  

Tijdens de realisatie van de uitbreiding en de verbouwingen blijft het totale OK-complex dag en nacht 24/7 volledig operationeel. Tijdens de uitvoering van de plannen is er op geen enkel moment sprake van reductie van de operatiecapaciteit. Om dit te kunnen realiseren mag de noodzaak duidelijk zijn van een zeer zorgvuldige voorbereiding van de fasering van de uitvoering en de wijze van uitvoering.

In de uitbreidingsnieuwbouw is naast een deel van het OK-complex en onder andere een logistiek centrum, MRI-centrum, poliklinieken en kantoren, als onderdeel van het Erfelijkheid-, Voortplanting- en Kindcentrum, het IVF/PGD-laboratorium met volledige cleanroomcondities gerealiseerd en in gebruik genomen.

NEUBAU OP-KOMPLEX UND IVF/PGD-LABOR MAASTRICHT UMC+

Im Rahmen der jüngsten Erweiterung des UMC+ wurden unter anderem 12 neue Operationsräume realisiert, davon 2-Hybrid-OPs. Diese neuen Operationsräume, die Mitte 2017 in Betrieb genommen worden sind, knüpfen nahtlos an den bereits vorhandenen Operationskomplex im Hauptgebäude an, der derzeit phasenweise komplett umgebaut wird. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen werden 8 Operationsräume realisiert, davon ein Hybrid-OP. Ein weiterer wird für den Umbau zum Hybrid-OP für multidisziplinäre Eingriffe mit minimalinvasiven Operationstechniken vorbereitet. Des Weiteren werden Vorbereitungs- und Aufwachbereiche anders angeordnet und komplett erneuert. In einer ersten Durchführungsphase des Umbaus wurde die zentrale Sterilisationsabteilung komplett neu geschaffen, als integraler Bestandteil des hochmodernen Operationskomplexes mit insgesamt 20 neuen OPs. 

Die Pläne wurden gemäß der LEAN Six Sigma-Philosophie entwickelt und vollständig nach der BIM-Methode ausgearbeitet. Alle Operationsräume verfügen nahezu vollständig über eine Universalausstattung, so dass sie für mehrere Eingriffe einsetzbar sind. Eine
Universaleinrichtung auf der Grundlage des Evidence Based Design, nicht ausschließlich im Sinne einer rein identischen Instrumentenausstattung, sondern auch hinsichtlich eines übereinstimmenden Layouts und der Positionierung und Ausführung der Bedienungs-, Steuer-und Überwachungsgeräte. Sämtliche logistischen Routen sind eindeutig und wurden so kurz wie möglichgehalten. Alle für einen bestimmten Eingriff benötigten Mittel werden gemäß eines Material-Managementsystems maßgeschneidert und Just in Time mithilfe von Track and Trace-Verfahren geliefert. 

 Ausarbeitung und Durchführung der Pläne wurden im Rahmen äußerst intensiver Diskussionen zwischen den Entwerfern und den Benutzern und nach Rücksprache mit Speziallieferanten und durchführenden Parteien bis ins kleinste Detail durchdacht. Mit einer auf Hygiene, Robustheit und Bedienungskomfort ausgerichteten Materialausstattung, Farb- und Detailgestaltung von Fußböden, Wänden und Decken mit abgerundeten, glatten und nahtlosen Übergängen. Und mit einem vollständigen, fließenden Einbau wirklich aller notwendigen Bedienungs-,
Steuerungs- und Überwachungsgeräte.

Bei diesem Operationskomplex hat man sich dafür entschieden, die Operationsräume nicht unmittelbar an die Außenfassade oder das Atrium mit Tageslicht zu positionieren, sondern die Gänge, Vorbereitungsräume, Aufwachräume, zentrale Sterilisierung und Personalräume mit Tageslicht zu durchfluten und so weit wie möglich Aussichtsmöglichkeiten zu bieten.

Für die nachhaltige Gestaltung des Neubaus wurde das Projekt mit dem BREEAM-NL-Zertifikat Very Good ausgezeichnet.

Während der Realisierung der Erweiterung und der Umbaumaßnahmen bleibt der gesamte OP-Komplex Tag und Nacht rund um die Uhr vollständig in Betrieb. Für die Dauer der Plandurchführung ist zu keinem Zeitpunkt eine Einschränkung der Kapazität der Eingriffe zu erwarten. Zur Realisierung dieses Anspruches ist die Notwendigkeit hervorzuheben, dass es einer äußerst sorgfältigen Vorbereitung der Phasengliederung im Hinblick auf Ausführung und Art der Umsetzung bedarf. 

 Benachrichtigung

 DIT SEMINAR WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
DIESES SEMINAR WIRD UNTER ANDEREM ERMÖGLICHT DURCH:

logo ArchitektCCG

Wat vindt u van deze pagina?