Dienst Geestelijke Verzorging

Team Geestelijk verzorgers

Het team van de Dienst Geestelijke Verzorging in het azM bestaat uit zes geestelijk verzorgers met verschillende achtergronden en een secretaresse. Iedere geestelijk verzorger heeft een aantal afdelingen als zijn/ haar bijzonder aandachtsgebied. Hij/ zij is het eerste aanspreekpunt voor geestelijke zorg aan patiënten en hun naasten op deze afdelingen.

Als u contact met een geestelijk verzorger wilt, kunt u (laten) bellen naar het secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging, telefoon 043-387 53 38 (intern: 75338) of dit melden bij een verpleegkundige van uw afdeling. In crisissituaties is altijd een geestelijk verzorger bereikbaar – dus ook in het weekend en ‘s nachts.

aaartsenDrs. Boukje Aartsen

Mevr. Aartsen is geestelijk verzorger en heeft als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen Volwassen IC (D3, E3, F3, H3), verloskunde (D2), oncologie (A5), pulmonologie (A3)
Emailadres: boukje.aartsen@mumc.nl


benci bankiDrs. Bence Bánki

Dhr. Bánki is geestelijk verzorger en heeft als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen A1 (Urologie / Dermatologie / Nucleaire Geneeskunde / Plastische Chirurgie), A4 (Chirurgie), B4 (Chirurgie), D3 (Algemene IC), E3 (Algemene IC), F3 (Cardiologische IC) en de Spoedeisende Hulp. Hij richt zich onder meer op het welbevinden van patiënten en naasten op de IC's en op patiënten die langer moeten verblijven.
Emailadres: bence.banki@mumc.nl


Esther DiederenDrs. Esther Diederen

Mevr. Diederen is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen B2 (Kindergeneeskunde), C4 (Orthopedie), C5 (Neurologie / Neurochirurgie), D2  (Obstetrie / Verloskunde) en E2 (Neonathologie).
Emailadres: esther.diederen@mumc.nl


klingDrs. Hans Kling

Dhr. Kling is geestelijk verzorger en teamhoofd van de afdeling. Zijn bijzonder aandachtsgebied zijn de verpleegafdelingen B2 (Kindergeneeskunde), D2 (Obstetrie / Verloskunde) en E2 (Neonatologie).
Hij richt zich onder meer op de begeleiding van kinderen die langdurig behandeld moeten worden, en hun naasten.
Emailadres: hans.kling@mumc.nl 
Publicaties van Hans Kling


savelkoulDr. Frans Savelkoul

Dhr. Savelkoul is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen B3 (Cardiolgie), B5 (Interne Geneeskunde), C3 (Cardiologie / Cardio Care Unit), D4 (Cardiochirurgie), D5 (Nefrologie / Nier- en pancreastransplantaties), Eerste Hart Hulp en de Dialyse-afdeling. Hij richt zich onder meer op het welbevinden van geriatrische patiënten en hun naasten.
Emailadres: frans.savelkoul@mumc.nl


Marianne Stocker-GerritzMevr. Marianne Stöcker

Mevr. Stöcker is de secretaresse van de Dienst Geestelijke Verzorging. Zij is te bereiken op maandag van 8.30 tot 14.00 uur, op dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Emailadres: m.stocker@mumc.nl