Een telefonisch consult

Een telefonisch consult is een afspraak tussen een zorgverlener en een patiënt die telefonisch plaatsvindt. Uw zorgverlener bepaalt of uw afspraak geschikt is om telefonisch plaats te laten vinden. Uiteraard kunt u ook samen beslissen dat u liever naar het ziekenhuis toe komt.

 

Voor een telefonisch consult wordt geen vaste tijd afgesproken, maar een bepaald dagdeel. Uw zorgverlener belt u tussen andere afspraken door. Het is niet altijd goed in te schatten hoeveel tijd bepaalde afspraken duren. Zorg dat u tijdens het afgesproken dagdeel goed bereikbaar bent.

Sluit de enquête