eHealthweek 2018

Bezoek tijdens de landelijke eHealthweek 2018 een activiteit  in het Maastricht UMC+ en ervaar zelf wat digitale ondersteuning in de zorg voor jou kan betekenen. De eHealthweek is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. Samen met partners willen zij zoveel mogelijk Nederlanders met e-health in contact brengen. Van innovatielabs, workshops, open dagen, demonstraties, webinars tot aan theatervoorstellingen en pop-up stores door heel Nederland zie: www.ehealthweek.net

Programma Maastricht UMC+

Workshop zelf programmeren

In de moderne samenleving is het kunnen gebruiken van ICT essentieel. Een logische vervolgstap is zelf korte programma's of apps te kunnen ontwikkelen (prototypes) of kennis hebben om patroonherkenning toe te passen op (grote) datasets (trefwoorden: data science, machine learning, deep learning, big data). Dit laatste raakt met name aan de ontwikkelingen rondom personalized medicine. Een basisvaardigheid programmeren komt erg van pas om hierin vervolgstappen te kunnen zetten. In deze intro-workshop zal deze basis in ca 2 uur gelegd worden. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een laptop (Windows, macOS of Linux) en deze te verbinden met het draadloos netwerk van het Maastricht UMC+ (of UM).

Voor deze workshop moet u zich aanmelden via polivandetoekomst@mumc.nl. Aanmelden kan tot donderdag 18 januari 2018.

Hololens

Virtual reality en augmented reality zijn computertechnieken om een respectievelijk nieuwe werkelijkheid te bieden, dan wel aan de bestaande werkelijkheid iets toe te voegen. De Microsoft Hololens is een voorbeeld van dat laatste en biedt veel nieuwe mogelijkheden voor toepassingen in medisch onderwijs en een (veiliger) gezondheidszorg. Tijdens deze demonstratie maakt u kennis met deze technologie.

Virtual Reality

Virtual reality (VR) is een onderwerp waar de laatste tijd veel aandacht aan wordt besteed. Staat deze technologie op het punt om door te breken of waait deze trend, net als vele anderen, weer over? Vaak wordt Virtual Reality gezien als een ontwikkeling van de laatste jaren. Echter worden er al sinds de 19e eeuw pogingen gedaan om mensen tijdelijk een andere wereld, locatie of iets anders te laten ervaren. Hoe heeft de technologie zich ontwikkeld in de loop der jaren? Wat zijn de mogelijkheden van VR? En in welke sectoren kan het worden ingezet? Kom tijdens de e-healthweek naar de presentatie over virtual reality.

Rondleiding IDEE

De afdeling IDEE is een innovatielab binnen het Maastricht UMC+ waar t.b.v. onderzoek en nieuwe zorgtoepassingen experimentele opstellingen en medische (meet)instrumenten worden ontwikkeld. Een belangrijke programmalijn binnen IDEE is de Draagbare Gezondheidszorg. Hierin worden met en voor onderzoekers en artsen door middel van zogeheten wearables (draagbare sensoren), smartphone apps en databases onderzoeks- en zorgapplicaties gerealiseerd.

Als onderdeel van deze lijn wordt tevens via het Servicepoint Activity Monitoring (een samenwerking met Bewegingswetenschappen) meegedacht over het gebruik van dergelijke apparaten en de mogelijkheid geboden om er mee te werken. Tijdens de rondleiding bij IDEE zullen in een inspirerende ontwikkelomgeving een aantal voorbeelden van wearable toepassingen (o.a. een activiteiten-monitor en een 'slimme sok') worden gedemonstreerd.

Digitaal verpleegkundige Molly

Zorg op afstand wordt in toenemende mate ingezet bij de behandeling van chronische ziekten zoals hartfalen. Dit helpt om de patiënten over hun ziekte te informeren om hierdoor de mate van rekbaarheid te verbeteren. Door het monitoren van patiënten worden risico's verminderd. Stabiele patiënten hoeven minder vaak naar de poli te komen. Daarom maken wij bij het Hart en Vaatcentrum momenteel gebruik van een applicatie met een virtuele verpleegkundige (Molly) om de toegang tot eHealth of afstand gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. Hierdoor wordt de zorg op afstand voor meer patiënten met hartfalen beschikbaar. Deze voorwaarden zijn van belang om het doel van betere en veiligere zorg met minder fysieke contacten met zorgverleners te kunnen bereiken.

Meer info: polivandetoekomst@mumc.nl of bel 043-3877940

Sluit de enquête