CAPHRI: School for Public Health and Primary Care

CAPHRI is het onderzoeksinstituut van het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht dat zich richt op het verbeteren van de individuele kwaliteit van leven en het verbeteren van de algemene volksgezondheid en de gezondheidszorg. Wetenschappers focussen daarbij op interventies in het gehele zorgspectrum van preventie en primaire zorg tot nazorg en revalidatie. Het doel is om inzicht te verwerven in de effectiviteit van deze interventies, waarbij sterk rekening wordt gehouden met de behoefte van de individuele patiënt. CAPHRI heeft daarvij een focus om chronische ziektes, zoals COPD, diabetes en veelvoorkomende mentale aandoeningen, waaronder depressie.

Fundamenteel en klinisch onderzoek binnen CAPHRI is onderverdeeld in achttien onderzoekprogramma's.

Website: www.caphri.nl