GROW: School for Oncology and Developmental Biology

GROW is het onderzoeksinstituut van het Maastricht UMC+/Universiteit Maastricht dat zich onder andere focust op genetische en cellulaire processen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de mens . Daarbij kan worden gedacht aan het bestuderen van de normale ontwikkeleng van embryo en foetus tot aan het ontrafelen van de mechanismen van het ontstaan van kanker. Wetenschappers vertalen de verworven fundamentele kennis naar innovatieve methodes en technieken om preventie, diagnose en behandeling van kanker en erfelijke aandoeningen te verbeteren.   


Fundamenteel en klinisch onderzoek binnen GOW is onderverdeeld in vier onderzoeksprogramma’s

I. Preventie

II. Innovatieve Kankerdiagnostiek en -therapie

III. Fundamentele en translationele oncologie

IV. Reproductie en perinatale geneeskunde

Website: www.grow-um.nl