KEMTA

Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment

Missie
De missie van de afdeling KEMTA is het evalueren van bestaande en innovatieve interventies binnen het gehele zorgcontinuüm ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van zorg. Specifiek richt de afdeling zich op onderzoek naar veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid, met aandacht voor klantgerichte, duurzame en geïndividualiseerde gezondheidszorg. Het merendeel van het onderzoek binnen KEMTA vindt plaats in nauwe samenwerking met de klinische afdelingen/onderzoekers van het Maastricht UMC+. De afdeling houdt zich bezig met het ondersteunen, participeren en initiëren van kwalitatief hoogstaand multidisciplinair onderzoek. Om de wetenschappelijke kennis en vaardigheden op peil te houden voert KEMTA ook eigenstandig wetenschappelijk onderzoek uit. Daarnaast vindt onderzoek voor derden plaats.