Vervolgopleidingen

Medische vervolgopleidingen

Het Maastricht UMC+ is een opleidingsziekenhuis voor alle erkende medische, sociaal-geneeskundige en klinisch-technologische specialismen. Opleidingen worden verzorgd in het samenwerkingsverband OOR ZON (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland).  Hierin wordt nauw samengewerkt met 11 regionale zorginstellingen.

Kijk voor meer informatie over medische vervolgopleidingen op de website van de Maastricht academie

Verpleegkundige vervolgopleidingen

De Maastricht UMC+ Academie verzorgt een groot deel van de verpleegkundige vervolgopleidingen. Dit gebeurt in samenwerking met diverse zorginstellingen, veelal uit de OOR ZON-regio (Onderwijs en Opleidings Regio Zuidoost-Nederland). Het aanbod wordt gerealiseerd in de clusters acute zorg, chronische zorg en vrouw en kind.

Kijk voor meer informatie over verpleegkundige vervolgopleidingen op de website van de Maastricht academie