Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

FINGER-NL: onderzoek naar leefstijl en hersengezondheid

Binnen het MUMC+ is er recent een onderzoek gestart naar het effect van een tweejarig leefstijlprogramma op het denkvermogen van ouderen.

Het leefstijlprogramma is gericht op verschillende factoren die samenhangen met de hersengezondheid, zoals lichaamsbeweging, geheugentraining, hart- en vaatgezondheid, voeding, slaap, ontspanning en sociale activiteiten.

Wanneer kunt u deelnemen?

  • U bent tussen de 60 en 79 jaar;
  • Er is ruimte voor verbetering in uw levensstijl (bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, weinig beweging, een ongezond eetpatroon etc.);
  • U ervaart geheugenklachten óf heeft een familielid met dementie.

Wat houdt deelname in?
Na een telefonisch geschiktheidsonderzoek wordt bepaald of u kunt deelnemen aan het onderzoek. Wij kijken of er ruimte voor verbetering is in uw leefstijl en gaan na of deelname voor u veilig is. Ook stellen wij u vragen over uw gezondheid en voeren een korte test uit om uw denkvermogen te testen.

Als blijkt dat u kunt en wilt deelnemen, zult u drie onderzoeksdagen hebben in het studiecentrum in Maastricht: aan het begin van de studie, na 12 maanden en na 24 maanden. Tijdens deze bezoeken wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd, bloed afgenomen, en cognitieve testen uitgevoerd. Deze bezoeken duren ongeveer 2,5 uur. Daarnaast vult u thuis vragenlijsten in over uw leefstijl. 

Aan de slag met het leefstijlprogramma!
Vervolgens gaat u gedurende 2 jaar aan de slag om uw leefstijl aan te passen. Het is hiervoor belangrijk dat u bereid bent om aanpassingen te doen. Deze aanpassingen doet u zelf thuis, of onder begeleiding van een deskundige op het gebied van leefstijl. Bij de start van het onderzoek worden alle deelnemers worden door middel van loting in twee groepen verdeeld:

  1. Tweejarig laag-intensief leefstijlprogramma
  2. Tweejarig hoog-intensief leefstijlprogramma

U doorloopt één van beide leefstijlprogramma’s. U weet echter niet in welke groep u bent ingedeeld. Sommige onderdelen van het leefstijlprogramma kunt u thuis uitvoeren, andere onderdelen vinden plaats in het onderzoekscentrum, dit verschilt per programma. Gedurende het leefstijlprogramma vragen de onderzoekers u om vragenlijsten in te vullen, oefeningen te doen, informatie te lezen of om bijvoorbeeld een dagboek bij te houden.

Voor het onderzoek maakt u gebruik van een online platform waarvoor u persoonlijke inloggegevens en een handleiding krijgt: uw Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Het is daarom van belang dat u toegang heeft tot een smartphone en tablet of computer en het internet.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering van het onderzoek verschilt per deelnemer. Over de looptijd van de studie kan de tijdsinvestering variëren van ongeveer 3 uur per maand tot zo’n 3 uur per week. Nadat u zich heeft aangemeld voor het onderzoek ontvangt u meer informatie over het verdere verloop van het onderzoek en de tijdsbelasting.

Wilt u graag aan de slag met uw hersengezondheid? Meldt u zich dan snel aan voor deelname aan het onderzoek via www.hersenonderzoek.nl of kunt u contact opnemen met het FINGER-NL team in Maastricht. E-mail: fingernl-np@maastrichtuniversity.nl | Telefoon: 0628313637

Logo FINGER-NL studie
Sluit de enquête