Gebruik mobiele telefoon

Het GSM-verbod geldt alleen nog op afdelingen waar door mobiel bellen de patiëntveiligheid in gevaar kan komen.

Denk bijvoorbeeld aan afdelingen met kritische medische apparatuur. Verder blijft op een aantal afdelingen het GSM-verbod gehandhaafd vanwege maatschappelijke of sociale redenen, zoals geluidsoverlast. De afdelingen waar u niet mobiel mag bellen, geven dit duidelijk aan met een waarschuwingssticker op de toegangsdeuren.

Wat vindt u van deze pagina?