Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Informatie coronavirus

Het Maastricht UMC+ is goed voorbereid op de komst van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij in het ziekenhuis aanvullende maatregelen genomen waar u als patiënt of bezoeker mee te maken krijgt.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid? Bijvoorbeeld omdat u griepverschijnselen (hoesten of niezen) heeft en/of in een van de risicogebieden bent geweest? Neem dan altijd eerst telefonisch contact op met uw eigen huisartsKom niet naar het ziekenhuis of de huisartsenpost!

Controle ingangen MUMC+

Ter bescherming van ieders gezondheid controleren wij vanaf dinsdag 31 maart van 07.30-17.30 uur alle patiënten en bezoekers die het ziekenhuis binnen lopen. Wij vragen u de richtlijnen en instructies die u aan de ingang krijgt op te volgen.

Wat doen wij tijdens de controle?
Wij vragen u wat de reden is van uw bezoek en informeren of u last heeft van:

 • koorts of koortsachtig gevoel
 • hoesten en/of
 • benauwdheidsklachten

Hoe verder na de controle?
Patiënten met één of meerdere klachten krijgen een mondkapje en worden begeleid naar de te bezoeken afdeling. Komt u op bezoek en heeft u één van bovenstaande klachten, dan vragen wij u vriendelijk het ziekenhuis te verlaten.
Heeft u geen klachten? Dan kunt u zonder mondkapje naar uw afspraak of te bezoeken patiënt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking .

Heeft u een afspraak?

Heeft u een afspraak bij één van onze poliklinieken, functieafdelingen en of staat er een ingreep gepland?

 • wij bekijken heel nauwkeurig of u wel of niet naar het ziekenhuis moet komen 
 • wij regelen voor u een alternatief zoals bijvoorbeeld een telefonisch consult
 • wij nemen met u contact op, u hoeft dus niet zelf te bellen
 • krijgt u geen telefoontje,  dan wordt u gewoon op uw afspraak en of voor uw ingreep verwacht

Vragen over hervatting van uw behandeling?

Sinds 17 maart vinden er in het Maastricht UMC+ zo min mogelijk fysieke consulten en operaties plaats. Maar lang niet álle afspraken en operaties worden afgezegd. Specialisten kijken kritisch welke patiënten moeten komen voor een consult of ingreep, ongeacht de leeftijd. Indien mogelijk zijn/worden afspraken uitgesteld of omgezet naar een telefonisch consult of beeldbellen.

Uiteraard leidt dat tot vragen en soms ongerustheid bij patiënten. Want hoelang gaat dit uitstel duren? En welke consequenties heeft dat voor de gezondheid?

In alle gevallen is het de behandelend arts die beoordeelt òf uitstel van behandeling bij patiënten mogelijk en verantwoord is. Alle behandelingen die móeten plaatsvinden omdat de gezondheid anders een te groot gevaar loopt, móeten ook plaatsvinden. Indien u een behandeling moet ondergaan die de werking van uw immuunsysteem vermindert, wordt – indien mogelijk – de voorkeur gegeven aan uitstel. U zou extra vatbaar kunnen worden voor het coronavirus, wat ook risicovol kan zijn.

Kortom: uw behandelend arts beoordeelt zorgvuldig uw individuele situatie en houdt daarbij rekening met de risico’s van wel/niet behandelen. Mocht u desondanks vragen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met uw behandelaar.

Komt u op bezoek?

Hoewel het advies luidt om liefst geen bezoek te brengen aan onze patiënten, staan wij één bezoeker per patiënt per dag toe.

Op verpleegafdeling A5 gelden andere regels. Hier is voorlopig geen bezoek meer toegestaan. Dit mede op verzoek van de uiterst kwetsbare patiënten zelf.
Bezoektijden per afdeling vindt u hier. 

Wat kunt u zelf doen?
Coronavirus advies en maatregelen Maastricht UMC+

 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik direct weg.
 • Komt u toch naar het ziekenhuis? Onze medewerkers schudden geen handen. Wij hopen op uw begrip.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand.
 • Komt u op ziekenbezoek en heeft u last van hoesten of niezen? Stel uw bezoek aan onze patiënt dan uit.
 • Bent u ongerust of u zelf corona heeft? Neem dan contact op met uw huisarts.

 

Bent u leverancier?

Komt u producten of diensten leveren in het Maastricht UMC+? Dan vragen wij u vriendelijk, doch dringend om de bovenstaande maatregelen, in het kader van het voorkomen van verspreiding van het coronavirus, ook goed na te leven. Heeft u zelf klachten als hoesten of niezen? Dan willen we u vragen om niet naar het ziekenhuis te komen of dit te betreden. Wij willen zo de gezondheid van onze patiënten en medewerkers beschermen. Voor meer informatie zie ook onze pagina inkoopvoorwaarden.

Algemene Corona informatie 

Deze is te vinden op de website van het RIVM (Rijks Insituut voor Veiligheid en Milieu). 

 

 

 

 

Sluit de enquête