Landelijk Implantaten Register

Als u tijdens uw behandeling in het Maastricht UMC+ een of meerdere implantaten heeft gekregen, dan bevat deze pagina mogelijk relevante informatie.

Het Maastricht UMC+ is namelijk verplicht om de gegevens van sommige implantaten door te geven aan het Landelijk Implantaten Register (LIR). De gegevens van het implantaat worden door het Maastricht UMC+ anoniem (dus zonder uw persoonsgegevens) aan het LIR doorgegeven.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan met deze gegevens snel handelen bij bijvoorbeeld problemen met een bepaald implantaat. Stel dat een probleem optreedt met uw type implantaat, dan krijgt het Maastricht UMC+ hiervan een melding. Als wij denken dat het noodzakelijk is om u op de hoogte te stellen, dan neemt uw behandelaar contact met u op.

Zijn de gegevens van mijn implantaat doorgegeven aan het LIR?

Als u in uw ontslagbrief het tekstkopje ‘implantaatgegevens’ aantreft, met vervolgens enkele gegevens van uw implantaten, dan hebben wij deze doorgegeven aan het LIR.
Overigens geldt de verplichting op dit moment nog niet voor alle implantaten. In de ‘factsheet’ van het LIR leest u om welke implantaten het gaat: www.igj.nl/onderwerpen/landelijk-implantaten-register

Wat betekent het nummer dat ik terugvind in mijn ontslagbrief?

Naast de datum van implantatie treft u ook een lange (alfa)numerieke reeks aan onder het tekstkopje ‘implantaatgegevens’ in uw ontslagbrief. Deze (alfa)numerieke reeks is de UDI, de Unique Device Identifier.
De UDI wordt wereldwijd gebruikt voor de identificatie van medische hulpmiddelen Een UDI is een unieke code die vrijwel altijd als barcode op de verpakking van het implantaat wordt aangebracht.
De nummers tussen haakjes in UDI weerspiegelen welke informatie volgt. De informatie staat dus in de nummerreeks achter de haakjes. Deze gegevens zijn vaak opgenomen in de UDI:

  • (01) Artikelcode/GTIN: numeriek, 14 cijfers. Voorbeeld: 05410013111009
  • (10) Lot/batchnummer: alfanumeriek, 20 cijfers. Voorbeeld: AB123..
  • (21) Serienummer: alfanumeriek, 20 cijfers. Voorbeeld: 12345678..
  • (17) Expiratiedatum: YYMMDD, 6 cijfers. Voorbeeld: 230527
  • (11) Productiedatum: YYMMDD, 6 cijfers. Voorbeeld: 180320
Meer informatie?

Landelijk Implantaten Register: www.igj.nl/onderwerpen/landelijk-implantaten-register

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw behandelaar.

Sluit de enquête