Onderzoeksproject ROMEMA

Onderzoek naar het medicijn roflumilast in patiënten met een lichte cognitieve stoornis (MCI) of beginnende dementie door Alzheimer.

We zoeken mensen tussen de 50 en 90 met een MCI diagnose of beginnende dementie diagnose voor een onderzoek naar het effect van roflumilast (een onstekingsremmer) op cognitie. Klik hier voor meer informatie.

Het doel van het onderzoek is te onderzoeken hoe werkzaam het middel roflumilast (Daxas®)  is voor de behandeling van lichte cognitieve stoornissen (MCI) en beginnende dementie door Alzheimer. Roflumilast is sinds 2010 in Nederland geregistreerd als toevoeging aan een behandeling van een longziekte (chronische obstructieve longziekte, COPD). Op dit moment zijn geen werkzame geneesmiddelen beschikbaar voor het behandelen van geheugenproblemen. Gebaseerd op eerdere studies wordt verwacht dat roflumilast ontstekingsreacties in de hersenen vermindert en de aanmaak van nieuwe verbindingen tussen hersencellen bevordert. De werkzaamheid van roflumilast vergelijken we met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. In deze studie zal bij mensen met lichte geheugenproblemen onderzocht worden of een behandeling van 6 maanden met roflumilast het geheugen en de aandacht verbetert. Verder zijn wij ook geïnteresseerd in de visie van de naaste/mantelzorger.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

Voor de ROMEMA studie zijn we op zoek naar deelnemers die:
- tussen de 50 en 90 jaar oud zijn;
- een MCI (lichte cognitieve klachten) diagnose / beginnende dementie door Alzheimer diagnose gesteld hebben gekregen door hun behandelend arts;
- een naaste/mantelzorger hebben die hem/haar bij elk onderzoek kan begeleiden en enkele vragenlijsten kan invullen betreffende de deelnemer.
- geen COPD (chronische obstructieve long ziekte), tumor of epilepsie hebben

In een bezoek aan de universiteit van ongeveer 2 á 3 uur wordt gekeken of u geschikt bent om deel te nemen aan het onderzoek. Deze afspraak houdt in; een medische keuring, enkele vragen betreffende uw dagelijks leven en een geheugentaak.

Wat houdt deelname in?

Om deel te nemen aan ons onderzoek moet u 6 keer naar de universiteit komen. Dit houdt in; een medisch onderzoek en 5 testdagen waar u een aantal geheugentaken, een bloedafname, traanvochtafname en vragenlijsten krijgt. U slikt 6 maanden lang elke dag een capsule en houdt een medicatiedagboek bij.

Als u belangstelling heeft om aan dit onderzoek deel te nemen en vrijblijvend de volledige proefpersoneninformatie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met:
Nina Possemis, onderzoeker, afdeling Neuropsychologie en Psychiatrie, Universiteit Maastricht
Email: n.possemis@maastrichtuniversity.nl | Telefoon: 043-388 1022 

ROMEMA studie
Sluit de enquête