Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over Centrum voor Thuisbeademing

Patiënten die thuisbeademing nodig hebben, worden doorverwezen naar een Centrum voor Thuisbeademing. Nederland kent 4 van deze centra. Het Centrum voor Thuisbeademing te Maastricht (CtbM) coördineert de zorg voor patiënten in de regio Zuid-Oost Nederland. Het CtbM  is gehuisvest in het Maastricht UMC+.

Chronische beademing

Er bestaan een aantal vormen van beademen, die allemaal tot doel hebben om voldoende lucht naar de longen te verplaatsen en het zuurstofgehalte en het koolzuurgehalte in het bloed te normaliseren. Iedere beademingsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen, techniek en indicatiestelling.Kijk voor de beademingsvormen op de website van de afdeling longziekten

Instellen op chronische beademing

Beademing thuis, het lijkt eenvoudig, maar voor het zover is dient er een aantal zaken geregeld te worden. Wanneer uit onderzoek blijkt dat u in aanmerking komt voor thuisbeademing, zal er een opname geregeld worden voor het instellen op chronische  beademing. Deze opname vindt plaats op de Medium Care-unit van de longafdeling van het Maastricht UMC+ of in CIRO Horn, afhankelijk van de complexiteit van het instellen.

Tijdens deze opname vinden er een aantal onderzoeken plaats om tot de juiste instelling te komen van uw beademingsapparaat. Tevens krijgt u instructie hoe u dient om te gaan met het apparaat. Indien u om welke reden dan ook hiertoe niet in staat bent, zullen wij uw mantelzorgers instrueren. U ontvangt  een zorgmap met alle relevante informatie betreffende uw beademingsapparaat. Indien u tijdens uw verblijf op de afdeling longziekten vergezeld wordt door familieleden of mantelzorgers, bestaat voor hen de mogelijkheid om gebruik te maken van de familieaccommodatie.

Cursus thuisbeademing

Deze module is bedoeld voor zorgverleners die te maken hebben met patiënten die beademing nodig hebben in de leef- of werksituatie. Voor het gemak noemen we dit thuisbeademing. Deze scholing duurt 1 dag en sluit aan bij de doelstellingen van het Centrum voor Thuisbeademing (CTBM) van het MUMC+. Informatie over deze cursus thuisbeademing

 

 

Artikel gezond idee voorjaar 2016 - Thuisbeademing

Sluit de enquête