Het Stafconvent wordt gevormd door de medische staf. Het doel van het Stafconvent is het, binnen het kader van de doelstellingen van het ziekenhuis, waarborgen van een optimale geneeskundige behandeling en verzorging van patiënten en het mogelijk maken van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+.

Sluit de enquête