Verpleegkundige Adviesraad (VAR)

De VAR is een onafhankelijk adviesorgaan van, voor en door verpleegkundigen. Op deze manier wordt de invloed van de verpleegkundige beroepsgroep op het voornamelijk inhoudelijk verpleegkundig beleid binnen de instelling vergroot. De VAR geeft vanuit een verpleegkundig en beroepsinhoudelijk perspectief gevraagd en ongevraagd advies. Het doel van de adviezen is het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de verpleegkundige zorg binnen een continu lerende organisatie.
De VAR neemt deel aan de Regionale VAR Limburg waarin alle verpleegkundige adviesraden van ziekenhuizen in Limburg vertegenwoordigd zijn. Zo worden contacten gelegd met verpleegkundigen in andere ziekenhuizen en kennis uitgewisseld. Ook landelijk breidt het netwerk zich uit, via LinkedIn en de landelijke VAR-netwerkdagen.

Sluit de enquête