Verbinden van onderzoek, onderwijs en zorg

Maastricht UMC+ legt de nadruk op de meerwaarde die ontstaat door de kerntaken zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding en valorisatie op juiste wijze te verbinden. We zetten in op een steeds nauwer samenspel tussen deze kerntaken vanuit een breed, integraal perspectief. Dit heeft geresulteerd in een aantal strategische thema’s, waarop Maastricht UMC+ zich nationaal en internationaal onderscheidt.

Wij werken hieraan al vele jaren en het blijft nadrukkelijk het uitgangspunt van onze strategie. We stimuleren innovaties en vernieuwingen over grenzen heen.

Maastricht UMC+ innovatiecirkel

innovatiecirkel
De innovatiecirkel laat zien hoe onze wetenschappers en specialisten nieuwe kennis opdoen en in de praktijk brengen, er waarde mee scheppen en de gezondheid van de bevolking bevorderen. Of het nu gaat om hartritmestoornissen, artrose of de toepassing van diepe hersenstimulatie voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Van preventie en fundamenteel onderzoek tot innovatie en valorisatie. De innovatiecirkel is het fundament voor gezondheidsbevordering in de breedste zin van het woord.

Bekijk de bundeling van de reeds samengestelde innovatiecirkels.

In onderstaande video een uitleg over de Maastricht UMC+ innovatiecirkel.

[image2:mini:left]Lees ook meer in ons koersdocument Gezond Leven 2025

Sluit de enquête