Het MUMC+ hecht grote waarde aan uw privacy. Of u nu patiënt, bezoeker of medewerker bent. U kunt ervan op aan dat uw gezondheidsgegevens en andere persoonsgegevens goed beschermd worden. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform nationale en internationale privacywetgeving en regels.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks over u gaan of tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan de uitslag van uw bloedonderzoek, maar ook een röntgenfoto die zonder uw naam toch tot u te herleiden is vanwege specifieke kenmerken.  

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Voor vragen hierover kunt u echter altijd bij ons terecht. Het MUMC+ heeft hiervoor een zogeheten Functionaris Gegevensbescherming(FG) in dienst. Hij is onafhankelijk en houdt toezicht op de wijze waarop het MUMC+ met uw privacy omgaat. De Functionaris gegevensbescherming is te bereiken via: functionaris.gegevensbescherming@mumc.nl

 

 

Sluit de enquête