Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Over Medisch Maatschappelijk Werk

maatschappleijk werk
"Het team Medisch Maatschappelijk Werk staat geheel ten dienste van onze patiënten."

Wat is medisch maatschappelijk werk?

Ziek zijn: het overkomt u. Een ziekte, een behandeling en/of opname kan voor u en uw familie zorgen of spanningen met zich meebrengen. De afdeling Medisch Maatschappelijk Werk biedt ondersteuning en begeleiding voor u en/of uw familie.

Waar kunnen wij u bij ondersteunen?

In een of meerdere gesprekken met de medisch maatschappelijk werker bespreekt u, alleen of samen met uw familie, de problemen waar u tegenaan loopt. Bijvoorbeeld:

  • Ik wil graag mijn verhaal kwijt, iemand die naar mij luistert en met wie ik over mijn gedachten en gevoelens rondom mijn ziekte kan praten
  • Wat kunnen de gevolgen zijn voor mijn werk?
  • Kan ik nog wel zelfstandig blijven wonen?
  • Ik heb financiële problemen als gevolg van mijn ziekte, hoe krijg ik hier grip op?
  • Mijn relatie is sinds mijn ziekte veranderd, hoe kunnen mijn partner en ik hiermee omgaan?
  • De kinderen maken zich zorgen.
  • Ik wil graag in contact komen met lotgenoten, ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken.

Bescherming persoonsgegevens

Alles wat u met de medisch maatschappelijk werker bespreekt, valt onder de geheimhoudingsplicht. We werken samen met andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn.

Sluit de enquête