Introductie MUMC+

Ambities & speerpunten

Het is onze ambitie om nationaal en internationaal onderscheidend te zijn op vier gebieden:

  • hart- en vaatziekten
  • ademhalingsziekten
  • oncologie
  • hersen- en zenuwziekten

Op deze vier gebieden streven we zowel in patiëntenzorg als in onderzoek – van preventie tot nazorg, van fundamenteel onderzoek tot toegepast onderzoek – een toppositie na. Het gaat daarbij om specialismen die aansluiten bij zowel onze kracht als bij de, voor onze regio, specifieke zorgvraag. Op deze vier gebieden streven we zowel in patiëntenzorg als in onderzoek een toppositie na.

Daarnaast zetten we op het gebied van de patiëntenzorg in het bijzonder in op oogziekten, bewegingsproblemen en problematiek rond erfelijkheid, voortplanting en aanleg. Scherp focussen op specifieke gebieden en op andere gebieden nauw samenwerken met andere umc's, die daarin topspecialist zijn, draagt heel veel bij aan een efficiëntere gezondheidszorg.

We streven verder naar verhoging van het aandeel complexe academische zorg. Daar ligt onze kracht en toegevoegde waarde, en daar kunnen we het maximum halen uit de keten van zorg, onderwijs, onderzoek en opleiding en de onderlinge kruisbestuiving tussen onze kerntaken.

Om deze ambities te helpen verwezenlijken, richten we ons op:

  • Metabolisme en voeding: dit is een sleutelthema voor innovatie,  want metabolisme, voeding en leefstijl zijn nauw verbonden met preventie en gezondheidsbevordering.
  • Zorginnovatie: in het hele bereik van zorg, dus van leefstijlaanpassing tot patiëntenzorg, richt zorginnovatie zich op slimme, op het individu toegesneden technologie.
  • Operational Excellence: door onze manier van werken continu te verbeteren, werken we aan optimale dienstverlening en minimale verspilling.

Gezond Leven Lees meer over onze ambities en speerpunten in ons strategiedocument Gezond Leven

Wat vindt u van deze pagina?