Introductie MUMC+

Gezondheid in regio bevorderen

Gezondheid in regio bevorderen Maastricht UMC+De plus in onze naam laat zien dat we meer doen dan alleen de best mogelijke zorg verlenen. Het is onze ambitie om de gezondheid in onze regio op alle niveaus te verbeteren. Dat is mogelijk dankzij continue samenwerking tussen ziekenhuis en faculteit. Een plus van onze organisatie.

We richten ons op gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Dat betekent dat we mensen niet alleen willen genezen als ze ziek zijn, maar liever nog zo lang mogelijk gezond willen houden en voorkomen dat ze zorg nodig hebben. We richten ons dus in belangrijke mate op preventie (ziektes voorkomen) en daarmee onderscheiden we ons internationaal van andere universitair medische centra. Vandaar de '+' in onze naam en ons motto 'Gezond Leven'.

De Maastricht Studie

Een mooi voorbeeld van ons streven om de gezondheid in de regio te verbeteren is De Maastricht Studie. Dit is een uniek onderzoek onder de Zuid-Limburgse bevolking naar het voorkomen, de oorzaken en de behandeling van diabetes type 2 (suikerziekte), harten vaatziekten en andere chronische aandoeningen. Door 10.000 deelnemers met en zonder diabetes type 2 met elkaar te vergelijken, krijgen we inzicht in de oorzaken van de ziekte. Dat kunnen leefstijlfactoren zijn, maar ook erfelijke eigenschappen, sociale factoren en sociaal-economische factoren. Doordat een zeer brede waaier aan gevolgen van diabetes wordt onderzocht, en doordat bijna al die gevolgen óók (maar minder vaak) voorkomen bij mensen zonder diabetes, ontstaat vanzelf inzicht in heel veel chronische ziekten die optreden vanaf de middelbare leeftijd. Meer op www.demaastrichtstudie.nl.

Mosae Vita

Binnen het toekomstige Mosae Vita wordt de kennis en kunde van onder meer het Maastricht UMC+ ingezet om de Limburgse bevolking gezond te houden door preventie. Onderzoekers en artsen van ziekenhuis en universiteit, maar ook organisaties als de GGD en bedrijven ontwikkelen samen innovatieve producten en diensten die helpen een bewust gezond leven te leiden. Burgers kunnen er straks op een leuke manier gezondheid beleven en advies krijgen over een gezonde leefstijl, voeding en beweging. Mosae Vita zal worden gebouwd naast het Maastricht UMC+ op de Brightlands Maastricht Health Campus. Meer op www.mosaevita.nl.

Een gezond leven, dat is wat we nastreven voor de inwoners van onze regio en voor ieder ander die met onze kennis en ervaring zijn voordeel kan doen.

Wat vindt u van deze pagina?