Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Koersdocument Gezond Leven 2025

Wij hebben onze strategische koers aangescherpt en verwoord in dit document Gezond Leven 2025. Daarmee bouwen wij voort op onze strategie Gezond Leven 2020 uit 2015. Het betreft geen grote koersverandering, wel een verdere verdieping en uitwerking van de reeds ingezette strategie. Al meer dan tien jaar werken wij in Maastricht aan gezondheid in bredere zin. Zo gaven we in ons visiedocument 'Heel de mens' (2010) aan onze aandacht niet alleen te richten op het gezond maken van de zieke mens, maar ook op het ontwikkelen van kennis van en kunde over factoren die gezondheid beïnvloeden. Aan onze sterke positie in gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering bouwen we vol overtuiging verder. Lees meer in ons koersdocument Gezond Leven 2025

Healthy Living 2025

Corporate brochure

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ onderscheidt zich nationaal en internationaal door zowel te focussen op gezondheidsherstel, als op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. In onze corporate brochure kunt u meer lezen over onze missie, visie en taken. Verder kunt u lezen hoe wij de gezondheid in de regio willen bevorderen en hoe en met wie wij werken aan verbetering van de zorg. Daarnaast bevat deze brochure onze kerncijfers. Lees hier onze corporate brochure

corporate brochure

Maastricht UMC+ Jaardocument 2020

In het Jaardocument 2020 van het Maastricht UMC+* (ofwel het bestuursverslag) vindt u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht UMC+ over het jaar 2020, evenals een overzicht van de kerncijfers.

In het jaardocument focussen we op de doelen van onze organisatie voor 2020 en op de behaalde resultaten; tevens blikken we vooruit naar 2021 en verder.

De corona-crisis heeft in 2020 een ongekende wendbaarheid en flexibiliteit van de zorgsector en van onze eigen organisatie gevergd. Wendbaarheid en flexibiliteit die we zeker in onze regio ook hebben getoond en waarin samenwerking met tal van partners tot bloei is gekomen om de crisis het hoofd te bieden. De pandemie heeft aan de ene kant kansen voor technologische ontwikkelingen, e-health en thuiswerken geboden, maar ook de kwetsbaarheden van het huidige gezondheidsstelsel blootgelegd.

Het staat voorop dat de corona-pandemie zijn schaduw onmiskenbaar heeft geworpen over het jaar 2020. Dat betekent echter niet dat de ontwikkeling van onze organisatie heeft stilgestaan. Integendeel zelfs. We trapten op 1 januari 2020 af met de organisatiestructuur. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) werden opgeheven en de Centra voor Patiëntenzorg zagen het levenslicht. Een structuur die samenwerking bevordert en van waaruit we zorgpaden verder gaan inrichten in het belang van de patiënt.

Op financieel vlak heeft de crisis natuurlijk ook de nodige impact gehad. De reguliere zorg is lange tijd afgeschaald en extra kosten dienden noodzakelijkerwijs te worden gemaakt. Door compensatie vanuit de overheid en zorgverzekeraars hebben we de grootste klappen kunnen opvangen, maar de pandemie heeft de kwetsbaarheid van de gezondheidszorg benadrukt. We behouden gelukkig een gezonde vermogenspositie, die ruimte biedt om te investeren in onder meer medische innovaties en digitale ontwikkelingen.

Lees hier ons Jaardocument 2020

*Hoewel het Jaardocument 2020 de rechtspersoon azM betreft, hanteren wij, gezien de grote verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+.

De geconsolideerde jaarrekening, inclusief de verantwoording van de besteding van de Rijksbijdrage, is apart gepubliceerd op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Jaarverantwoording in de zorg. Hier vindt u ook eerdere documenten van het Maastricht UMC+. Vul academisch ziekenhuis Maastricht en het betreffende jaartal in. Bekijk hier onze Jaarrekening 2020

Bestuursverslag 2020

Gezond Idee kookboek

Een gezond leven begint bij een gezonde leefstijl waarin gezonde voeding centraal staat. Maar hoe weet je nu wat gezond is, met alle tegenstrijdige berichten in de media over wat je allemaal wel en niet moet eten? Gelukkig weten onze voedingswetenschappers raad. Samen met de culinaire experts van Studio Philippi hebben zij recepten ontwikkeld voor bijzondere gerechten met eenvoudige ingrediënten en die helemaal in lijn zijn met de Schijf van Vijf. Daarnaast bevat het Gezond Idee kookboek handige leefstijltips van onze voedings- en leefstijlexperts. Meer over ons kookboek   

Gezond Idee kookboek

Gezond Idee magazine

Gezond Idee is het magazine van Maastricht UMC+, boordevol informatie en tips over gezond leven en gezond blijven. Het blad verschijnt 2 keer per jaar en wordt bezorgd op alle adressen in Zuid-Limburg zonder een sticker op de brievenbus. LET OP: Gezond Idee zit IN het reclamepakket.

Lees Gezond Idee magazine online

Bezoek ook eens de website van Gezond Idee

Gezond Idee

Van godshuis naar academisch ziekenhuis

Om te herdenken dat het in 2011 25 jaar geleden was dat St. Annadal van naam veranderde in academisch ziekenhuis Maastricht, is de geschiedenis van de gezondheidszorg in Maastricht te boek gesteld in 'Van godshuis naar academisch ziekenhuis'.

Van het eerste gasthuis van Nederland, het Sint-Servaasgasthuis uit de tiende eeuw, via het gesticht Calvariënberg, het Sint-Annadalziekenhuis tot het academisch ziekenhuis Maastricht/ Maastricht UMC+. Het boek is ook in het Engels verschenen: 'From House of God to Academic Hospital'. Het boek is samengesteld door een redactie onder leiding van prof. dr. Harry Hillen, oud-decaan van de faculteit Geneeskunde (de huidige FHML) van de UM en emeritus-hoogleraar Radiologie prof.dr. Jos van Engelshoven, radioloog.  

'Van godshuis naar academisch ziekenhuis'

Kunstboek

'Kunst in het azM / Art in azM' is de titel van het boek over de kunstcollectie van ons ziekenhuis. Het is een actualisering van 'De Limburgers van het azM/ Limburg artists at the azM' waarin eind jaren negentig de ziekenhuiskunstcollectie voor het eerst te boek werd gesteld.

Het boek is tegen contante betaling (of pinnen) verkrijgbaar bij het Servicecentrum van het Facilitair Bedrijf (t 043- 3875252, servicebureau@mumc.nl) in het Maastricht UMC+ en kost 45 euro.  

brochure kunstboek azM

Uitgaven Universiteit Maastricht

Maastricht University Webmagazine is een Engelstalig tijdschrift over onderzoek en onderwijs voor alumni en externe relaties van de Universiteit Maastricht.

Het bevat nieuws, interviews en achtergronden over onderwijs en onderzoek aan de UM, over alumni en alumnizaken en fondsenwerving. 

Web magazine UM
Sluit de enquête