Koersdocument Gezond Leven 2025

Wij hebben onze strategische koers aangescherpt en verwoord in dit document Gezond Leven 2025. Daarmee bouwen wij voort op onze strategie Gezond Leven 2020 uit 2015. Het betreft geen grote koersverandering, wel een verdere verdieping en uitwerking van de reeds ingezette strategie. Al meer dan tien jaar werken wij in Maastricht aan gezondheid in bredere zin. Zo gaven we in ons visiedocument 'Heel de mens' (2010) aan onze aandacht niet alleen te richten op het gezond maken van de zieke mens, maar ook op het ontwikkelen van kennis van en kunde over factoren die gezondheid beïnvloeden. Aan onze sterke positie in gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering bouwen we vol overtuiging verder. Lees meer in ons koersdocument Gezond Leven 2025

Gezond Leven 2025

Corporate brochure

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ onderscheidt zich nationaal en internationaal door zowel te focussen op gezondheidsherstel, als op gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. In onze corporate brochure kunt u meer lezen over onze missie, visie en taken. Verder kunt u lezen hoe wij de gezondheid in de regio willen bevorderen en hoe en met wie wij werken aan verbetering van de zorg. Daarnaast bevat deze brochure onze kerncijfers. Lees hier onze corporate brochure

corporate brochure
Maastricht UMC+ Jaardocument 2021

In het Jaardocument 2021 van het Maastricht UMC+* (ofwel het bestuursverslag) lees je meer over de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht UMC+ over het jaar 2021. Daarnaast bevat het document ook een overzicht van de kerncijfers.

Andermaal zorgde het COVID-19-virus in 2021 voor een bewogen jaar. We gingen van de ene besmettingsgolf naar de andere door steeds weer nieuwe varianten van het virus, elk met zijn eigen specifieke kenmerken. Dat zorgde telkens voor nieuwe uitdagingen op het gebied van zorgcontinuïteit, het geven van academisch onderwijs en onze onderzoeksactiviteiten. Het resulteerde in oplopende ziekenhuisopnamen, afgeschaalde zorg en toenemend ziekteverzuim. Gelukkig is de acute zorg steeds door kunnen gaan, maar bleef het dagelijks puzzelen om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in te vullen. De omstandigheden vergden van onze patiënten soms het nodige geduld en van onze medewerkers doorzettingsvermogen en voortdurende flexibiliteit, zowel op het werk als privé.

2021 heeft ons als organisatie nog verder op de proef gesteld. Zo moesten we ons voorbereiden op de snel stijgende Maas. Uiteindelijk kwam het water gelukkig niet tot onze deur, maar veel medewerkers hebben wel privé te kampen gehad met de heftige gevolgen van de wateroverlast. Daarnaast zijn we geconfronteerd met een fataal stroomstoring-incident. Een calamiteit met een grote impact op de nabestaanden, die de gehele organisatie beroerde en waar we dan ook uitvoerig onderzoek naar hebben gedaan.

In financieel opzicht werd het jaar positief afgesloten, waardoor er extra investeringen op diverse innovatiethema’s mogelijk waren. Mede doordat er landelijk goede afspraken gemaakt zijn over de COVID-zorg zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor ons ziekenhuis dan ook beperkt bleven. Behaalde resultaten in het verleden bieden echter geen garantie voor de toekomst. De onzekere tijd waar in we leven met alle uitdagingen die daarbij horen, maakt dat we als organisatie voor lastige dilemma’s komen te staan. We zullen er dan ook samen de schouder onder moeten zetten om met vertrouwen de uitdagingen die in het verschiet liggen aan te gaan.

Lees hier ons Jaardocument 2021

*Hoewel het Jaardocument 2021 de rechtspersoon azM betreft, hanteren wij, gezien de grote verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+.

De geconsolideerde jaarrekening, inclusief de verantwoording van de besteding van de Rijksbijdrage, is apart gepubliceerd op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Jaarverantwoording in de zorg. Hier vindt u ook eerdere documenten van het Maastricht UMC+. Vul academisch ziekenhuis Maastricht en het betreffende jaartal in. Bekijk hier onze Jaarrekening 2021.

Gezond Idee kookboek

Een gezond leven begint bij een gezonde leefstijl waarin gezonde voeding centraal staat. Maar hoe weet je nu wat gezond is, met alle tegenstrijdige berichten in de media over wat je allemaal wel en niet moet eten? Gelukkig weten onze voedingswetenschappers raad. Samen met de culinaire experts van Studio Philippi hebben zij recepten ontwikkeld voor bijzondere gerechten met eenvoudige ingrediënten en die helemaal in lijn zijn met de Schijf van Vijf. Daarnaast bevat het Gezond Idee kookboek handige leefstijltips van onze voedings- en leefstijlexperts. Meer over ons kookboek   

Gezond Idee kookboek
Gezond Idee magazine

Gezond Idee is het magazine van Maastricht UMC+, boordevol informatie en tips over gezond leven en gezond blijven. Het blad verschijnt 2 keer per jaar en wordt bezorgd op alle adressen in Zuid-Limburg zonder een sticker op de brievenbus. LET OP: Gezond Idee zit IN het reclamepakket.

Lees Gezond Idee magazine online

Bezoek ook eens de website van Gezond Idee

Gezond Idee magazine
Van godshuis naar academisch ziekenhuis

Om te herdenken dat het in 2011 25 jaar geleden was dat St. Annadal van naam veranderde in academisch ziekenhuis Maastricht, is de geschiedenis van de gezondheidszorg in Maastricht te boek gesteld in 'Van godshuis naar academisch ziekenhuis'. Van het eerste gasthuis van Nederland, het Sint-Servaasgasthuis uit de tiende eeuw, via het gesticht Calvariënberg, het Sint-Annadalziekenhuis tot het academisch ziekenhuis Maastricht/ Maastricht UMC+. Het boek is ook in het Engels verschenen: 'From House of God to Academic Hospital'. Het boek is samengesteld door een redactie onder leiding van prof. dr. Harry Hillen, oud-decaan van de faculteit Geneeskunde (de huidige FHML) van de UM en emeritus-hoogleraar Radiologie prof.dr. Jos van Engelshoven, radioloog.  Lees meer over de medische geschiedenis in Maastricht via: medischegeschiedenis.mumc.nl

'Van godshuis naar academisch ziekenhuis'
Kunstboek

'Kunst in het azM / Art in azM' is de titel van het boek over de kunstcollectie van ons ziekenhuis. Het is een actualisering van 'De Limburgers van het azM/ Limburg artists at the azM' waarin eind jaren negentig de ziekenhuiskunstcollectie voor het eerst te boek werd gesteld.
de kunstcollectie van het azM is ook online te bekijken

Het boek is tegen contante betaling (of pinnen) verkrijgbaar bij het Servicecentrum van het Facilitair Bedrijf (t 043- 3875252, servicebureau@mumc.nl) in het Maastricht UMC+ en kost 45 euro.  De kunst

brochure kunstboek azM
Uitgaven Universiteit Maastricht

Maastricht University Webmagazine is een Engelstalig tijdschrift over onderzoek en onderwijs voor alumni en externe relaties van de Universiteit Maastricht.

Het bevat nieuws, interviews en achtergronden over onderwijs en onderzoek aan de UM, over alumni en alumnizaken en fondsenwerving. 

UMagazine
Sluit de enquête